Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2017 roku

PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie Planu zamówień publicznych na rok 2017.pdf

         PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.120.1.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.2.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Zębowice i planu kontroli zewnętrznych w 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.03.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie rozliczania wydatków i kosztów obsługi administracyjnej w 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2017 Wójta Gminy Zębowice - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017.pdf

PDFZarządzenie Nr Org.120.5.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Zębowice w 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.07.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.8.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.9.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

           PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.10.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.pdf

           PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.11.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego.pdf

          PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.12.2017.pdf

          PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OrG.120.12.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą zastrzeżone w Urzędzie Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr Org.120.15.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.16.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf

PDFZarządzenie Nr Org.120.17.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.18.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego + załącznik.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.19.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

          PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OrG.120.19.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.20.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.21.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zastępcy wójta.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.22.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.23.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców + załączniki.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.24.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieogran. na sprzed. nieruch. w Zębowicach ul. Murka 3 + zał..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.25.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa wiaty na sprzęt w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.120.26.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 23-99 Zarządu Gminy w Zębowicach z 7 września 1999 r..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.27.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy.pdf

PDFZarządzenie Nr Org.120.28.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.29.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.30.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia opiekunów sołectw Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.31.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.32.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej pieczątek i pieczęci urzędowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.33.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.34.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.35.2017 Wójta Gminy Zębowicez dnia 06 grudnia 2017 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Zębowicach..pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.36.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.37.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.38.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr OrG.120.39.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji do likwidowania rzeczowych składników majątku ....pdf
 

Wersja XML