Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z 2017 roku

PDFUchwała Nr XVIII.137.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.138.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XIX.139.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.140.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia7 lutego 2017 r. w spr. zwolnienia zakładu budżetowego-ZGKiW w Zębowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XIX.141.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.142.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XIX.143.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf

PDFUchwała Nr XIX.144.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XIX.145.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XX.146.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XX.147.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XX.148.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XX.149.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XX.150.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwała Nr XX.151.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX.144.2017.pdf

PDFUchwała Nr XX.152.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf

PDFUchwała Nr XX.153.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XX.154.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XX.155.2017 Rady Gminy Zebowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XX.156.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności + załącznik.pdf

PDFUchwała Nr XXI.157.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały.pdf

PDFUchwała Nr XXI.158.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawire dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

PDFUchwała Nr XXI.159.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XXI.160.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XXI.161.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf

PDFUchwała Nr XXI.162.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXII.163.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII.164.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII.165.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXII.166.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFUchwala Nr XXII-167-2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany stawki opłaty za gosp. odp. kom..pdf

PDFUchwała Nr XXII.168.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia wspólnego.pdf

PDFUchwała Nr XXII.169.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XXII.170.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wynajmu lokalu użytkowego.pdf

PDFUchwała Nr XXII.171.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.172.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok..pdf

PDFUchwała Nr XXIII.173.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.175.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Zespół Gimnazjalno - Szkolny w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.176.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.177.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.178.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.179.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.180.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf

Uchwała Nr XXIV.181.2017 została podjęta jako projekt

PDFUchwała Nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.183.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zębowice..pdf

PDFUchwała Nr XXV.184.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXV.185.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXV.186.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zabezpieczenia w formie weksla in blanco.pdf

PDFUchwała Nr XXV.187.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXV.188.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf

PDFUchwała Nr XXV.189.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia obniżonych stawek podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją..pdf

PDFUchwała Nr XXV.190.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFUchwała Nr XXV.191.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII.69.99.pdf

PDFUchwała Nr XXV.192.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa Radawia.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.193.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gm. Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.194.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXVI.195.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Publ. Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf

PDFUchwała Nr XXVII.196.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2018 r..pdf

PDFUchwała Nr XXVII.198.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXVII.199.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniająca uchw. - odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf
 

 

Wersja XML