Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2017 roku

PDFZarządzenie Nr W.0050.01.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

     PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.pdf
     PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.pdf
     PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.pdf
     PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.pdf
     PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.pdf
     XLSZałącznik Nr 6 do zarządzenia Nr W.0050.01.2017.xls

PDFZarządzenie Nr W.0050.02.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zębowice w roku 2017.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.04.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.05.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.06.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.07.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w spawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzęt.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.09.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 lutego 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr W.0050.04.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2017 r. w spr. zmian w budżecie gminy Zębowice.pdf  

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf  

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.13.2017 Wójta Gminy Zębowice z 01.03.2017 r. w spr.ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne, za korzystanie z obiektów i urządzeń, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej.pdf

PDFZarządzenie Nr.W.0050.19.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur udzielenia pożyczek krótkoterminowych dla instytucji kultury z terenu gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola na rok szkolny 2017-2018.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017-2018.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w formi bezprzetargowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania pod nazwą Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego w Pruskowie.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf

     PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.32.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2017.Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr W.0050.33.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 maja 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 3 lat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2016 rok.pdf

      PDFZałącznik do zarządzenia Nr W.0050.42.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 07 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.43.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 czerwca 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.38.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.39.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.53.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Zębowice i jej jednostkach organizacyjnych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.02.2017 z dnia 02 stycznia 2017 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.39.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 września 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 października 2017 roku zmieniające zarządzenie Nr W.0050.66.2017 WGZ z dnia 18 października 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.73.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.74.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.75.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2017 r. w spr. proj. uchwały budżetowej oraz proj. uchw. w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.76.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.66.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 pażdziernika 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.78.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr W.0050.74.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 pażdziernika 2017 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.79.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.80.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.81.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.82.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.83.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.84.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.85.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.86.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.87.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.88.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.89.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf
 

 

Wersja XML