Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zębowice w roku 2018

PDFOgłoszenie o konkursie.pdf

PDFZarządzenie Nr.OrG.120.5.2018 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publ..pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf
 

_____________________________

PDFWniosek o dotację.pdf
 

Wersja XML