Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna 2017

PDFKomunikat 2017-18 GOPS.pdf
 

2017-10-17 LZS - skany

PDFSprawozdanie LZS Radawie.pdf

TIFSprawozdanie str 1.tif

TIFSprawozdanie str 2.tif

TIFSprawozdanie str 3.tif

TIFSprawozdanie str 4.tif

TIFSprawozdanie str 5.tif

TIFSprawozdanie str 6.tif

TIFSprawozdanie str 7.tif

TIFSprawozdanie str 8.tif

TIFProtokół Nr 1 str 1.tif

TIFProtokół Nr 1 str 2.tif

TIFProtokół Nr 2.tif

PDFprotokół kontroli placu 2017.pdf
PDFprotokół kontroli placu 2016.pdf
PDFpismo do Stowarzyszenia Radawie.pdf
JPEGDSC_0016.jpeg
JPEGDSC_0015.jpeg
JPEGDSC_0014.jpeg
JPEGDSC_0013.jpeg

______________________________________________________________

ODTOgłoszenie po wykonaniu zadania dot. azbestu.odt

PDFOgłoszenie o deratyzacji + ulotka.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFStanowisko Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie wprowadzenia dukadencyjności liczonej wstecz.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.17.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFOgłoszenie w sprawie deratyzacji.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie deratyzacji.pdf
 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2017 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.08.2017 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w spawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzęt.pdf
      

       DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG.docx
       DOCXProjekt uchwały.docx
PDFProtokół z konsultacji z 22 lutego 2017 r..pdf
 

Wersja XML