Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2016

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.77.2016 Wójta Gminy Zębowice z 30 grudnia 2016 r. w spr. powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert z dnia 02.01.2016 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zębowice w roku 2017.pdf
 

Wersja XML