Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2016


Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Zębowicach i Siedliskach oraz remont dróg wewnętrznych

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Zębowice - projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót i przedmiar robót

PDF01.PDF
PDF02.PDF
PDF03.PDF
PDF04.PDF
PDF05.PDF
PDF06.PDF
PDF07.PDF
PDF08.PDF
PDF09.PDF
PDF10.PDF
PDF11.PDF
PDF12.PDF
PDF13.PDF
PDF14.PDF
PDF15.PDF
PDF16.PDF
PDF17.PDF
PDF18.PDF
PDFPrzedmiar robót str.1.PDF
PDFPrzedmiar robót str.2.PDF
PDFPrzedmiar robót str.3.PDF
PDFSpecyfikacja techniczna Zębowice 2015.pdf

Siedliska - projekt techniczny, specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót i przedmiar robót

PDF01.PDF
PDF01 (2).PDF
PDF02.PDF
PDF03.PDF
PDF04.PDF
PDF05.PDF
PDF06.PDF
PDF07.PDF
PDF08.PDF
PDF09.PDF
PDF10.PDF
PDF11.PDF
PDF12.PDF
PDF13.PDF
PDF14.PDF
PDF15.PDF
PDF16.PDF
PDF17.PDF
PDFPrzedmiar robót str.1.PDF
PDFPrzedmiar robót str.2.PDF
PDFPrzedmiar robót str.3.PDF
PDFPrzedmiar robót str.4.PDF
PDFPrzedmiar robót str.5.PDF
PDFPrzedmiar robót str.6.PDF
PDFSpecyfikacja techniczna Siedliska 2015.pdf

Remont dróg  wewnętrznych

PDFŁąka remont nawierzchni przedmiar.pdf

PDFRemont Poczołków Leśnioki.pdf

PDFPoczołków plac utwardzenie.pdf

PDFRemonty cząstkowe.pdf

PDFKadłub Wolny ul.Szkolna przedmiar.pdf

PDFKadłub Wolny ul.Poprzeczna przedmiar.pdf

PDFZębowice plac OSP przedmiar.pdf

PDFSiedliska remont przedmiar.pdf

PDFOsiecko przedmiar.pdf

DOCXZałączniki od 1 -5.docx
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

Wersja XML