Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe 2016 r.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr Nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja

PDFObwieszczenie OrG.6220.3.2016 o wszczęciu postępowania z dnia 28.11.2016 r..pdf

PDFZawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materialach przed wydaniem decyzji OrG.6220.3.2016 z dnia 14.12.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Nr OrG.6220.3.2016 z dnia 11.03.2017 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Nr OrG.6730.3.2016 z dnia 23.01.2017 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr OrG.6220.3.2016 z dnia 26.01.2017 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr OrG.6220.3.2016 z dnia 31.01.2017 r..pdf

PDFPostanowienie - OrG.6220.3.2016.pdf

PDFZawiadomienie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania - OrG.6220.3.2016.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Nr OrG.6220.3.2016 z dnia 03.06.2017 r..pdf
 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny. (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny).

PDFObwieszczenie OrG.6220.1.2016 o wszczęciu postępowania z dnia 01.08.2016 r..pdf

 

Zmiana sposobu użytkowania części wiaty przystankowej wraz z przebudową na przechowalnię bagażu i z wydzieleniem miejsc parkingowych na rowery przy ul. Eichendorffa 2 w Zębowicach".

PDFZawiadomienie OrG.6220.2.2016 o wszczęciu postępowania z dnia 01.08.2016 r..pdf
 

Zawiadomienie  stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny).

PDFZawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji OrG.6220.1.2016 z dnia 29.08.2016 roku.pdf.pdf

PDFDecyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwziecia z dnia 20.09.2016 r..pdf
 

Wersja XML