Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2016

Budowa kontenera sanitarnego dla potrzeb klubu sportowego w odległości 1,50 mb. od granicy sąsiada dz. nr ewid. gr. 1038 wraz z infrastrukturą techniczną.

PDFObwieszczenie Nr OrG.6733.4.2016 o wszczeciu postępowania z dnia 20.10.2016r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji OrG.6733.4.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji nr OrG.6733.4.2016 z dnia 08.12.2016 r..pdf

 

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania OrG.6733.3.2016 zdnia 09.08.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie Nr OrG.6733.3.2016 o wszczęciu postępowania z dnia 18 sierpnia 2016 roku.pdf

PDFZawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji OrG.6733.3.2016 z dnia 14.09.2016 roku.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji OrG.6733.3.2016 z dnia 30.09.2016 r..pdf
 

Budowa budynku kancelarii dla celów leśnictwa

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6733.2.2016 z dnia 18.02.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie w sprawie uzgodnień ROG.6733.2.2016 z dnia 22.02.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ROG.6733.2.2016 z dnia 10.03.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji ROG.6733.2.2016 z dnia 29.03.2016 r..pdf

PDFPostanowienie ROG.6733.2.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2016 roku.pdf
 

Budowa odcinka elektroenergetycznej napowietrznej linii na terenie położonym w miejscowości Radawie

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania ROG.6733.1.2016 z dnia 11.01.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie o uzgodnieniach ROG.6733.1.2016 z dnia 19.01.2016 r..pdf

PDFObwieszczenie - zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ROG.6733.1.2016 dnia 4 lutego 2016 r..pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji ROG.6733.1.2016 z dnia 19 lutego 2016 r..pdf
 

 

Wersja XML