Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna 2016

PDFObwieszczenie Nr OrG.6131.26.2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie Nr OrG.6131.25.2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie Nr OrG.6131.24.2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie Nr OrG.6121.23.2016 z dnia 14.10.2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6131.22.2016 z dnia 12.10. 2016 roku w sprawie wycinki.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6131.21.2016 z dnia 10.10. 2016 roku w sprawie wycinki.pdf

PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji w dniach od 15 września 2016 r. do 15 października 2016 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFInformacja - OŚR.6160.4.2016.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6131.10.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie wycinki drzewa.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6131.9.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6131.8.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFZbiorcza informacja o petycjach.pdf

PDFDotyczy przdstawienia swojej oferty w przedmiocie zamówienia demontażu, zbiórki, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.pdf


PDFObwieszczenie OrG.6131.7.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFOgłoszenie o zamierze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie OrG.6131.6.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.5.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.4.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku.

PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z 19.01.2016 r.w spr.przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w spr. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zzapobiegania bezdom..pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku.pdf

PDFProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2016 roku - Załącznik do uchwały z marca 2016 r..pdf 

PDFFormularz zgłoszenia uwag.pdf 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie ROG.6131.3.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf 

PDFObwieszczenie ROG.6131.2.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2016 r. w sprawie wycinki drzew.pdf
 

Wersja XML