Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2015

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2016.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.107.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.pdf
 

Wersja XML