Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu - 2015

UWAGA !!!

Przypomina się o zmianie czasu na "Zimowy"       25 października 2015 roku w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PDFKalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 25 października 2015 roku.pdf

PDFObwieszczenie PKW o okręgu wyborczym.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2015 roku w sprawie wyznaczania miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów i obwieszczeń.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 21 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf

PDFZarządzenie Nr.W.0050.77.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf

PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałej.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf

 

Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej

 

Wersja XML