Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 roku

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 lipca 2015 roku.pdf

PDFPostanowienie Prezydenta RP i kalendarz wyborczy.pdf

PDFZarządzenie miejsca plakatowania.pdf

DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc

DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.docx

DOCUprawnienia wyborców niepełnosprawnych.doc

DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc

DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc

PDFDopisywanie do spisu wyb., głos. korespondencyjne, głos. przez pełnomocnika, zaświadczenie o prawie do głos..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2015 Wójta Gminy Zębowice Z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..pdf

PDFOgłoszenie o udostępnieniu spisu wyborców.pdf

PDFWniosek.pdf
 

Wersja XML