Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa gminy Zębowice 2015 - 2018

SOŁECTWA GMINY ZĘBOWICE

 Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2014 r.  -   3669
 
Sołectwo Kadłub Wolny - 499
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 14.04.2015 r. został wybrany p. Mariusz Czaja
tel. 77 421 60 31
 
Rada Sołecka: Bożena Miozga, Wilhelm Rybol, Rafał Magnes, Marianna Dylka, Erwin Kubiciel
 
PDFStatut Sołectwa Kadłub Wolny.pdf
 
 
Sołectwo Knieja - 260
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 13.04.2015 r. została wybrana p. Teresa Twardawska
tel. 77 421 61 21 
 
Rada Sołecka: Barbara Mazur, Roman Koj, Joachim Weber, Wioletta Pytel, Konrad Jendrzej
 
PDFStatut Sołectwa Knieja.pdf
 
 
Sołectwo Osiecko - 99
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 14.04.2015 r. został wybrany p. Piotr Okwieka
tel. 77 421 64 21
 
Rada Sołecka: Jerzy Lisy, Norbert Lisy, Antoni Respondek
 
PDFStatut Sołectwa Osiecko.pdf
 
 
Sołectwo Poczołków - 132
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 14.04.2015 r. został wybrany p. Leon Psyk
tel. 77 421 64 83
 
Rada Sołecka: Jerzy Miozga, Robert Bryś, Katarzyna Helios - Wieczorek, Tomasz Vogel, Ruta Pluta
 
PDFStatut Sołectwa Poczołków.pdf
 
 
Sołectwo Prusków - 116
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 16.04.2015 r. została wybrana p. Cecylia Rajnoga
tel. 77 421 66 74
 
Rada Sołecka: Sylwia Niesłony, Natalia Sobczyk, Gabriela Zdybowicz, Henryk Wodniok, Sebastian Sobczyk
 
PDFStatut Sołectwa Prusków.pdf
 
 
Sołectwo Radawie - 1071  (Radawie - 773, Łąka - 153, Kosice - 145)
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 17.04.2015 r. został wybrany p. Marian Królak
tel. 77 421 61 96
 
Rada Sołecka: Norbert Larisz, Damian Ledwig, Edmund Langosz, Sebastian Sikora, Justyna Langosz
 
PDFStatut Sołectwa Radawie.pdf 
 
 
Sołectwo Siedliska - 117
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 16.04.2015 r. został wybrany p. Piotr Wodarczyk
tel. 77 421 60 10
 
Rada Sołecka: Maria Kostorz, Katarzyna Pastuszka, Jerzy Osyra, Alfred Miozga, Marcin Dragon
 
PDFStatut Sołectwa Siedliska.pdf
 
 
Sołectwo Zębowice - 1375
Sołtysem na zebraniu wiejskim w dniu 21.03.2018 r. została wybrana p. Aleksandra Wierszak
tel. 77 421 64 56
 
Rada Sołecka: Ewelina Kotysz, Joanna Dylka, Małgorzata Lypp, Zbigniew Kula, Aleksander Sajdyk
 
PDFStatut Sołectwa Zębowice.pdf
 
 
PDFTerytorialny przebieg granic sołectw - mapka.pdf
 
 PDFSpis miejscowości, ulic i rodzaj dróg.pdf
Wersja XML