Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - 2015

Rozbudowa stacji wodociągowej "Knieja"

PDFObwieszczenie o wszcęciu postępowania - 08.09.2015 r..pdf
PDFObwieszczenie o uzgodnieniach - 25.09.2015 r..pdf

PDFObwieszczenie ROG.6733.2.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2015 r. - zawiadmomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6733.2.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 listopada 2015 r. - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji.pdf
 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu nad ciekiem o nazwie Radawka

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 04.05. 2015 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice dnia 17.04.2015 r..pdf

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

JPEGObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 marca 2015 r..jpeg

 

Wersja XML