Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał Rady Gminy 2015

Projekty uchwał IX sesji na dzień 24 listopada 2015 roku

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia stawek pod. od nieruchomości.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnie do wymiaru i poboru podatku.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf
 

Projekty uchwał VIII sesji na dzień 27 października 2015 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.pdf 

PDFProjekt uchwały w sprawie członkowstwa Gminy Zębowice w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia.pdf 

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.pdf

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

Projekty uchwał VI sesji na dzień 25 sierpnia 2015 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.pdf 

 

Projekty uchwał IV sesji na dzień 19 maja 2015 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Pyć.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Karkos.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat - Grzesik.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zebowice na lata 2014 - 2020.pdf

        PDFStrategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zębowice na lata 2014-2020 - projekt.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie rozwiaząnia Zwiazku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy - transport zbiorowy.pdf

PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Zębowice.pdf
 

Projekty uchwał III sesji na dzień 10 marca 2015 roku

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:  
Data wytworzenia: 27.02.2015 r.
 
Wersja XML