Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju gminy

PDFUchwała Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zębowice + załącznik.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 30.05.2016 r. o przystąpieniu do opracowywania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zębowice wraz z Prognozą oddziaływania ww Projektu na środowisko.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko projektu Stategii Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - Zał. Nr 1 DIAGNOZA SYTUACJI GMINY.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice - aktualna.pdf

      PDFZałącznik Nr 1 - Diagnoza sytuacji gminy.pdf
      PDFZałącznik Nr 2 - Prognoza odziaływania Strategii Rozwoju Gminy Zębowice na środowisko.pdf

PDFStrategia Rozwoju Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr IV-32-2011 Rady Gminy Zębowice z 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Strategi Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.pdf
 

 
 
Wersja XML