Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plany miejscowe - Zębowice

PDFUchwała Nr XIV.108.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 roku.pdf
 

PDFAktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice podjęty Uchwałą Nr XVII-157-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf

PDFUchwała Nr XIX-143-2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - ZĘBOWICE.pdf

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf]

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

PDFMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice - mapka.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edmund Langosz
Data wytworzenia: 2011-06-08
 
Wersja XML