Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

 

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach
ul. Izydora Murka 1
46 – 048 Zębowice
tel.: (77) 4 216 076 wew. 34
e-mail: kultura.zebowice@interia.pl
www.kultura-zebowice.pl
 
 
p.o. dyrektora: Zdzisław Szuba
 

PDFStatut Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFUchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf
 
PDFUchwała Nr XXVI-232-2013 Rady Gminy Zębowice z 10.09.2013 roku w spr. przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w spr. utworzenia samorządowej instytucji kultury - GOI, KiCz. w Zębowicach.pdf
 
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-232-2013 Rady Gminy Zębowice z 10.09.2013 r..pdf
 
PDFZarządzenie Nr 2 2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach z dnia 01.03.2018 roku.pdf
 
PDFZarządzenie Nr 3 2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach z dnia 01.03.2018 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem lokali znajdujących się w GOIKiCz w Zębowicach.pdf
 
PDFZarządzenie Nr 4 2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach z dnia 01.03.2018 roku.pdf
 
PDFZarządzenie Nr 5 2018 Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach z dnia 15.03.2018 roku.pdf
 
 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 1.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 34 poprzez adres email: kultura.zebowice@interia.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76, wew. 30. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

 
 
Wersja XML