Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
ul. Oleska 27 a
46-048 Zębowice
tel./fax: (77) 42 16 339
e-mail:
strona internetowa: www.zgszebowice.pl
NIP: 576-14-80-826
REGON: 532454054
 
 
 
Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Stelmach
 
Wicedyrektor: mgr Iwona Grabowska
 
 
Sekretarz szkoły: Patrycja Miozga
 
Sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30
 
 
Księgowość: główna księgowa: mgr Urszula Tangermann, księgowa: mgr Mariola Miozga
 
Księgowość czynna codziennie w godz. 7.30 – 15.30
 
 
Świetlica szkolna: mgr Zofia Laskowska-Qach, mgr Katarzyna Madej-Górniak
 
Świetlica czynna codziennie w godz. 13.30-15.50
 
 
Biblioteka szkolna: mgr Katarzyna Przybyszewska
 
Biblioteka czynna codziennie w godz. 8.00 – 15.15

 

PDFOrgana szkoły.pdf

PDFStatut Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Zębowicach.pdf

PDFUchwała w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Zębowicach.pdf

 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Oleska 10.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 63 39, poprzez adres email: kontakt@pspzebowice.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76 wew. 30.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

 

 
 
var searchBtn = document.getElementById("Search"); var search = document.getElementById("Key"); function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) { document.cookie = name + '=' + escape(value || '') + (expires ? ';expires=' + new Date(+new Date() + expires * 864e5).toGMTString() : '') + (path ? ';path=' + path : '') + (domain ? ';domain=' + domain : '') + (secure ? ';secure' : ''); } function ReadCookie(cookieName) { var theCookie=" "+document.cookie; var ind=theCookie.indexOf(" "+cookieName+"="); if (ind==-1) ind=theCookie.indexOf(";"+cookieName+"="); if (ind==-1 || cookieName=="") return ""; var ind1=theCookie.indexOf(";",ind+1); if (ind1==-1) ind1=theCookie.length; return unescape(theCookie.substring(ind+cookieName.length+2,ind1)); } if ((ReadCookie("czytaj_odnosniki")==1)) { $('#read_links').click(); reader.setReadAnchorsStatus((true)); } jQuery("#read_links").change(function () { var value = "1"; if ($(this).prop('checked') == false) value = "0"; setCookie("czytaj_odnosniki", "" + value + "", 1, '/'); }); readBtn.addEventListener("click", function () { var str = ''; var pageOnPage = $('div.pageOnPage'); if (pageOnPage.length > 0) { $('div.pageOnPage .pageOnPageElement').each(function () { str += $(this).html().trim(); }); } else { var str = $('.slabowidzacyPageContentLayoutRight').html().trim(); } var html = $('
' + str + '
'); html.find('.pageBreadcumb').remove(); html.find('img').remove(); html.find('script').remove(); str = html.text().replace(/\s+/g, ' ').replace(/^\s+|\s+$/, ''); str = str.replace('(', '').replace(')', ''); str = str.replace('„', '').replace('”', ''); str = str.replace('-', ''); str = str.replace(/(\r\n|\n|\r)/gm, " "); str = str.replace(/\s\s+/g, ' '); str = str.replace(/ +(?= )/g, ''); str = str.replace(/^[ \t]+/gm, ''); str = str.toLowerCase(); reader.cancel(); reader.read(str); }); readA.addEventListener("change", function () { reader.setReadAnchorsStatus((this.checked)); }); search.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.getAttribute("placeholder")); }); searchBtn.addEventListener("mouseenter", function () { reader.readAnchor(this.value); }); $('.btn-speak-instruction').click(function(e){ reader.read(''); reader.cancel(); }) }, false);