Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach
ul. Izydora Murka 2
46 – 048 Zębowice
tel.: (77) 4 216 076 wew. 33
fax: (77) 4 216 076
e-mail:
NIP: 576-14-64-879
REGON: 532385407

 

Dyrektor : Hubert Buczek

 

PDFUchwała w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFStatut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf

PDFUchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu ZGKiW w Zębowicach.pdf

 

Informacja o cenach i stawkach opłat zbiorowego zapotrzebowania w wodę

PDFInformacja o jakości wody 29.03.2022 r..pdf

PDFDECYZJA TARYFA.pdf

PDFTARYFA.pdf

PDFINFORMACJA TARYFA.pdf 

PDFInformacja o jakości wody 31.03.2021 r..pdf 

PDFInformacja o cenach i stawkach opłat zbiorowego zapotrzebowania w wodę.pdf
 

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach, mający siedzibę w Zębowicach (46-048) przy ul. Izydora Murka 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować telefonicznie - nr tel. 77 421 60 76, wew. 33 poprzez adres email: zgkiw.zebowice@o2.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zebowice.pl. lub tel. 77 421 60 76, wew. 30. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,
00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86.

 

 
 
Wersja XML