Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory samorządowe 2014

WYNIKI   WYBORÓW

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru wójta.pdf

PDFProtokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania.pdf

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru do rady gminy.pdf

PDFZestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych.pdf

 

 

PDFKomunikat KW w Opolu I - zgłaszanie przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych.pdf

PDFKomunikat KW w Opolu I - zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego-2.pdf

PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I - zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego .pdf

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach samorządowych w 2014 roku.pdf

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 1 września 2014 roku w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych.pdf

PDFUchwała Państwowej Komisji Wyborczej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - zgłoszenie kandydata na członka tkw.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - zgłoszenie kandydatów na członków okw.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 3 września 2014 r. w spr. podania do publ. wiadomości inf. o okręgach wyborczych, ich granicach, liczbie radnych, siedzibie GKW.pdf

PDFInformacja PKW - zasady zgłaszania kandydatów na radnych.pdf

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Polski.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCUdzielenie poparcia liście kandydatów.doc

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych.doc

PDFInformacja PKW - zasady zgłaszania kandydatów na wójta.pdf

DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc

DOCOświadczenie lustracyjne.doc

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.doc

DOCZgłoszenie kandydata.doc

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 września 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf

 PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Oleśnie.pdf

 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

PDFRejestr wyborców.pdf

PDFWniosek o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców.pdf

PDFPisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.pdf

PDFWniosek o udostępnienie rejestru wyborców.pdf

PDFSpis wyborców.pdf

PDFUdostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.pdf

PDFKto może brać udział w głosowaniu.pdf

PDFGodziny głosowania.pdf 

PDFGłosowanie przez obywateli Unii Europejskiej, czynne prawo wyborcze, warunki udziału w głosowaniu.pdf

PDFGłosowanie przez pełnomocnika.pdf

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf

PDFPrawo do uzyskania informacji o wyborach przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf

PDFGłosowanie w wybranym lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFWarunki udziału w głosowaniu.pdf

PDFGłosowanie w miejscu stałego zamieszkania.pdf  

PDFGłosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych..pdf

PDFWybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu.pdf

 

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.pdf

PDFINFORMACJA O DYŻURACH GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ.pdf
 
PDFUchwała Nr 1-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 23 września 2014 roku.pdf
 
PDFUchwała Nr 2-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 23 września 2014 roku.pdf
 
PDFUchwała Nr 3-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 23 września 2014 roku.pdf
 
PDFUchwała Nr 4-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 23 września 2014 roku.pdf
 
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Zębowicach.pdf
 
PDFInformacja dotycząca dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
 
PDFInformacja - dyżury GKW w dniu 16 i 17.10.2014.pdf
 
PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.pdf
 
PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.pdf 

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14.pdf

PDFObwieszczenie o obsadzeniu mandatu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.pdf

PDFUchwała Nr 6-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 22 października 2014 roku.pdf

PDFUchwała Nr 7-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach z dnia 24 października 2014 roku.pdf

PDFObwiedzczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFInformacja - dyżury GKW w dniu 15.11.2014 r.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska, Monika Włodarczyk
Data wytworzenia: 27.06.2014 r.
 
 
Wersja XML