Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu i Senatu - 2011

PDFPOSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu.pdf

PDFKALENDARZ WYBORCZY.pdf

 PDFZarządzenie Nr 71-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 sierpnia 2011 r. w spawie powołania urzędnika wyborczego - pełnomocnika do spraw wyborów.pdf

PDFZarządzenie Nr 72-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf

PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.- wyciąg.pdf

PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowej Komisji Wyborczej.pdf

PDFZarządzenie Nr 74-2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 16 sierpnia 2011 roku.pdf

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów -SEJM okr. 21.pdf

PDFObwieszczenie OKW w Opolu o zarejestrowanych kandydatach -SENAT okr. 53.pdf

PDFWniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.pdf

PDFZgłoszenie głosowania przy użyciu nakładek na karty w alfabecie Braille-a.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o dopisaniu do spisu wyborców na wniosek.pdf

 PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców osoby przebywającej czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałej przebywającej na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów.pdf

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf

PDFUpoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice w sprawie udostępnienia spisu wyborców do wglądu.pdf

PDFZarządzenie Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

      PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

      PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80-2011Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

      PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

      PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80-2011 Wójta Gminy w Zębowicach z dnia 19 września 2011 roku.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 10.08.2011

 

Wersja XML