Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana planów miejscowych i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu miejscowego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2019 rok

PDFObwieszczenie nr OrG.6720.1.2019 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 czerwca 2019r. o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice wraz z prognozą....pdf
 

 

Zmiana planu miejscowego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2018 rok

PDFObwieszczenie OrG.6720.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice wraz z prognozą oddziaływania.pdf
 

____________________________________________________________________________________________________

Zmiana planu miejscowego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2017 rok

____________________________________________________________________________________________________

Zmiana planu miejscowego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2016 rok

PDFObwiesczenie OrG.6722.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie OrG.6720.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6722.1.2016 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrznnego wsi Zebowice.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf

PDFRysunek planu.pdf

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na gruntach wsi Radawie.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Edmund Langosz
Data wytworzenia: 2012.04.18
 
 
Wersja XML