Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe 2012

Oświadczenia majątkowe pracowników na dzień 31.12.2012 r.

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników zobowiązanych do ich złożenia na dzień 31.12.2012 r.

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy na dzień 31.12.2012 r.

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Czaja
Data wytworzenia: 04.06.2013 r.
 
Wersja XML