Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majatkowe za rok 2009 - Radni

Usunięto na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 24h ust. 6). 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Zebowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aldona Ticman
Data wytworzenia: 2010-06-18

 

 
 
Wersja XML