Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Gminy w Zębowicach

 

REFERATY I STANOWISKA W URZĘDZIE GMINY W ZĘBOWICACH

PDFReferaty i stanowiska w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (235,60KB)
 

 

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY W ZĘBOWICACH

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

NR POKOJU

Waldemar Czaja

Wójt Gminy

77 4216076 wew. 22

pok. nr 21 A

Piętro I

Zdzisław Szuba

 

Zastępca Wójta

Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych

77 4216076 wew. 35

pok. nr 32

Piętro II

Mariola Sekula

 

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjnego

77 4216076 wew. 24

pok. nr 24

Piętro I

Jadwiga Sajdyk

 

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansów

77 4216076 wew. 23

pok. nr 26

Piętro I

REFERAT ORGANIZACYJNY

ANETA ANTCZAK

Obsługa biura Rady Gminy, fundusz sołecki, ewidencja działalności gospodarczej. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

77 4216076 wew. 30

pok. nr 33

Piętro II

 

MONIKA STANICZOK

 

Obsługa sekretariatu, archiwum zakładowe.

 

77 4216076 wew. 21

 

pok. nr 25

Piętro I

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

MARCIN SOJKA

Nadzór i kierowanie pracami budowlano–remontowymi, pielęgnacyjnymi, utrzymanie, budowa dróg, mostów, wiat, przepustów, zaopatrzenia ludności w wodę.

 77 4216076 wew. 31

pok. nr 30

Piętro II

 

KATARZYNA HELIOS - WIECZOREK

 

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami i utrzymania czystości w Gminie, gospodarka niskoemisyjna oraz program usuwania azbestu, ochrona przyrody, wycinka drzew, bezdomność zwierząt.

 

77 4216076 wew. 29

 

pok. nr 16

Parter

ANNA KUREK

 

Zamówienia publiczne, gospodarka mieszkaniowa ubezpieczenie majątku Gminy, ochrona zdrowia, ochrona zabytków, administrowanie budynkiem Urzędu.

77 4216076 wew. 30

pok. nr 33

Piętro II

MAŁGORZATA SAWCZUK – WRÓBEL

 

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony powietrza, pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dotację z zakresu ochrony powietrza, udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz modernizacji energetycznej budynku;

77 4216076 wew. 31

pok. nr 30

Piętro II

JOANNA FASSA

 

Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków z zewnątrz, sport, turystyka i rekreacja, organizacje pozarządowe, prowadzenie spraw związanych z realizacją usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków z zewnątrz.

77 4216076 wew. 26

pok. nr 21

Piętro I

MARIA WRÓBEL

 

Inwestycje gminne, gospodarka nieruchomościami, prowadzenie spraw z zakresu lokalizacji oraz ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości,  promocja Gminy.

77 4216076 wew. 31

pok. nr 30

Piętro II

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I USC

MONIKA NOWAK

Zastępca Kierownika USC

Akty stanu cywilnego, zmiany mienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe, z zakresu pożarnictwa.

77 4216076 wew. 27

pok. nr 20

Piętro I

 

JOANNA FASSA

 

Dowody osobiste, ewidencja ludności, zameldowanie i wymeldowanie, rejestry wyborców, prowadzenie spraw z zakresu obsługi prawnej i informatycznej Urzędu. Inspektor ochrony danych.

 

77 4216076 wew. 26

 

pok. nr 21

Piętro I

 

SYLWIA ARTEMIAK

 

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.

 

77 4216076 wew. 25

 

pok. nr 23

Piętro I

REFERAT FINANSÓW

RENATA LISY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, zwolnienia, ulgi, odroczenia, umorzenia podatku, zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i o niezaleganiu, opłata od posiadania psa, zaświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, Zeznanie świadków, realizacja zadań z zakresu rolnictwa.

77 4216076 wew. 29

pok. nr 16

Parter

 

KORNELIA PIETRAS

 

Windykacja należności, zwrot podatku akcyzowego.

 

77 4216076 wew. 25

 

pok. nr 23

Piętro I

 

ALDONA TICMAN

 

Prowadzenie rachunkowości budżetu Urzędu oraz budżetu JST, przelewy, faktury, VAT.

 

77 4216076 wew. 23

 

pok. nr 26

Piętro I

KINGA ZACHA