Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

REFERAT SPRAW GOSPODARCZYCH

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFKarta usług Nr - SG.0143.1.2021.pdf (308,67KB)
PDFDruk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (267,31KB)
PDFDruk zgłoszenia kompostownika.pdf (511,33KB)
 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

PDFKarta usług Nr - SG.0143.2.2021.pdf (374,53KB)
PDFDruk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (302,76KB)
 

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych

PDFKarta usług Nr - SG.0143.3.2021.pdf (304,99KB)
PDFFormularz-B-budynki-i-lokale-niemieszkalne.pdf (259,29KB)


Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł  ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych

PDFKarta usług Nr - SG.0143.4.2021.pdf (305,37KB)
PDFFormularz-A-budynki-i-lokale-mieszkalne.pdf (234,57KB)

 

 

 

 

 


 

Decyzje lokalizacyjne.

 
 Decyzje środowiskowe.
 
 
Opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowana uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opłata planistyczna tzw.renta planistyczna.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.8.2013.pdf (56,45KB)

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.9.2013.pdf (69,30KB)

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub użytkowanie wieczyste.pdf (40,55KB)

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.10.2013.pdf (61,75KB)

PDFWniosek dot. zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej na własność lub na użytkowanie wieczyste,.pdf (42,88KB)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

PDFKarta usługi - ROG.0143.11.2013.pdf (69,92KB)

PDFWniosek.pdf (30,12KB)

Wnioski do sprzedaży lub nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.12.2013.pdf (66,74KB)

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.13.2013.pdf (65,45KB)

PDFWniosek.pdf (17,25KB)

Wnioski o sprzedaż lub nabycie użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym.

PDFKarta usługi - ROG.0143.14.2013.pdf (71,50KB)

Zamiana nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.15.2013.pdf (59,86KB)

Podział nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.16.2013.pdf (77,53KB)

PDFWnioski o podział nieruchomości.pdf (95,75KB)

Wydzierżawienie gruntów komunalnych, użyczenie nieruchomości komunalnych.

PDFKarta usługi - ROG.0143.17.2013.pdf (58,99KB)

PDFwniosek o wydzierżawienie gruntów Gminy Zębowice.pdf (101,22KB)
PDFwniosek o przedłużenie umowy dzierżawy.pdf (101,14KB)
 

Rozgraniczenie nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.18.2013.pdf (71,66KB)

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawców.pdf (52,18KB)

PDFWniosek o rozgraniczenie nieruchomości dla wnioskodawcy.pdf (52,12KB)

Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

PDFKarta usługi - ROG.0143.19.2013.pdf (56,79KB)

PDFWniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.pdf (50,79KB)

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnych celem zwiększenia powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.20.2013.pdf (63,21KB)

PDFPodanie + oświadczenia.pdf (63,16KB)

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

PDFKarta usługi - ROG.0143.21.2013 + wniosek.pdf (275,53KB)

Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości.

PDFKarta usługi - ROG.0143.22.2013.pdf (80,71KB)

PDFwniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf (272,29KB)

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu budynku mieszkalnego.pdf (38,12KB)

 

Nadanie nazwy ulicy publicznej lub placu publicznego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.23.2013.pdf (59,26KB)

Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

PDFKarta usługi - ROG.0143.24.2013.pdf (66,32KB)

PDFwniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.pdf (142,24KB)
 

Wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, określającego przeznaczenie terenu.

PDFKarta usługi - ROG.0143.25.2013.pdf (65,50KB)

PDFwniosek o wydanie wypisu_wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (241,68KB)

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

PDFwniosek_zaświadczenie o zgodności z MPZP.pdf (182,88KB)
 

Zaświadczenie o rewitalizacji

PDFwniosek o zaświadczenie o rewitalizacji.pdf (95,20KB)
 

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

 PDFKarta usługi - ROG.0143.26.2013.pdf (69,47KB)

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.pdf (54,49KB)

Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

PDFKarta usługi - ROG.0143.27.2013.pdf (55,27KB)

Wydanie zaświadczenia o położeniu gruntów na obszarze NATURA 2000.

PDFKarta usługi - ROG.0143.28.2013.pdf (63,29KB)

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

DOCzal. 1 wniosek na stypendium 2022.doc (83,50KB)
PDFOpinia zał. nr 2 do wniosku na stypendia.pdf (216,78KB)
 

 

28. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 

 
Zawierając umowę z młodocianym pracownikiem każdy pracodawca powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy.
 
Pracodawca nie jest zobowiązany wypełniać części B wniosku dotyczącej sytuacji ekonomicznej.
 
29. Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

 PDFKarta usług Nr ROG-29.pdf (46,52KB)