Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych).pdf
 

1. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

PDFKarta usług - SO.0143.1.2016.pdf
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_2020.pdf
 

2. Wymiana dowodu osobistego

PDFKarta usługi - SO.0143.2.2016.pdf
PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_2020.pdf
 

3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

PDFKarta usługi - SO.0143.3.2016.pdf
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego, formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
 

4. Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy obywateli polskich

PDFKarta usługi - SO.0143.4.2016.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego 2018.pdf
PDFZgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf

PDFWzór pełnomocnictwa.pdf
 

5. Wymeldowanie z pobytu stałego oraz pobytu czasowego

PDFKarta usługi - SO.0143.5.2016.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2018.pdf
PDFZgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2018.pdf
 

6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

PDFKarta usługi - SO.0143.6.2016.pdf

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf
 

 

7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

PDFKarta usługi - SO.0143.7.2016.pdf

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2018.pdf
 

 

8. Zameldowanie na pobyt stały i czasowy cudzoziemców

PDFKarta usługi - SO.0143.8.2016.pdf
PDFZgłoszenie pobytu stałego 2018.pdf
PDFZgłoszenie pobytu czasowego 2018.pdf
 

9.Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

PDFKarta usługi - SO.0143.9.2016.pdf

PDFPodanie.pdf

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

PDFKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.pdf
 

1.Zgłoszenie urodzenia dziecka

PDFKarta usługi - USC.0143.10.2016.pdf

 

2.Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka

PDFKarta usługi - USC.0143.11.2016.pdf
PDFWniosek o przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka.pdf
 

3.Uznanie ojcostwa

PDFKarta usługi - USC.0143.12.2016.pdf
PDFWniosek o uznanie ojcostwa.pdf
 

4.Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

PDFKarta usługi - USC.0143.13.2016.pdf
PDFPodanie o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca.pdf
 

 5.Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC - "Ślub cywilny"

PDFKarta usługi - USC.0143.14.2016.pdf

PDFWniosek o udzielenie ślubu poza USC.pdf
 

6.Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym - "Ślub konkordatowy"

PDFKarta usługi - USC.0143.15.2016.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa..pdf
 

7.Skrócenie terminu oczekiwania na ślub

PDFKarta usługi - USC.0143.16.2016.pdf
PDFWniosek o skrócenie terminu oczekiwania na ślub.pdf
 

8.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

PDFKarta usługi - USC.0143.17.2016.pdf
PDFwniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim mogę zawrzeć związek małżeński za granicą.pdf
 

9.Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

PDFKarta usługi - USC.0143.18.2016.pdf
PDFWniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska.pdf
 

10.Rejestracja zgonu (zgłoszenie zgonu)

PDFKarta usługi - USC.0143.19.2016.pdf
 

11.Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

PDFKarta usługi - USC.0143.20.2016.pdf
PDFWniosek o wydanie odpisu.pdf
 

12.Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

PDFKarta usługi - USC.0143.21.2016.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
 

13.Sprostowanie aktu stanu cywilnego

PDFKarta usługi - USC.0143.22.2016.pdf

PDFWniosek o sprostowanie aktu.pdf
 

14.Odtworzenie aktu stanu cywilnego

PDFKarta usługi - USC.0143.23.2016.pdf
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu zgonu.pdf
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa.pdf
PDFWniosek o odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia.pdf
 

15.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

PDFKarta usługi - USC.0143.24.2016.pdf
PDFWniosek o uzupełnienie aktu.pdf
 

16.Wpisywanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskiej księgi - transkrypcja

PDFKarta usługi - USC.0143.25.2016.pdf
PDFWniosek o transkrypcję aktu zgonu.pdf
PDFWniosek o transkrypcję aktu małżeństwa.pdf
PDFWniosek o transkrypcję aktu urodzenia.pdf

17.Zmiana imienia i nazwiska

PDFKarta usługi - USC.0143.26.2016.pdf
PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska.pdf
 

18.Zgłoszenie długoletniego pożycia małżeńskiego

PDFKarta usługi - USC.0143.27.2016.pdf
 

19.Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej

PDFKarta usługi - USC.0143.28.2016.pdf 

PDFWniosek o wpisanie wyroku rozwodowego.pdf
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Włodarczyk, Monika Nowak
Data wytworzenia: 01.12.2011 r.

 
 
Wersja XML