Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

REFERAT FINANSÓW

1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz o stwierdzeniu zaległości podatkowych.

PDFKarta usług Nr Fn.1.2021.pdf

   DOCXPodanie o niezaleganiu w podatkach oraz o stwierdzeniu zaległości podatkowych.docx

2. Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej.

PDFKarta usług Nr Fn.2.2021.pdf

   DOCXPodanie o figurowaniu w ewidencji podatkowej.docx

3. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych.

PDFKarta usług Nr Fn.3.2021.pdf

   DOCXPodanie o wielkości użytków rolnych.docx

4. Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego.

PDFKarta usług Nr Fn.4.2021.pdf

   DOCXPodanie o dochodzie z gospodarstwa rolnego.docx

5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenia terminu zaległości podatkowej, rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

PDFKarta usług Nr Fn.5.2021.pdf

6. Zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa.

PDFKarta usług Nr Fn.6.2021.pdf

   DOCXWniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów.docx

7. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PDFKarta usług Nr Fn.7.2021.pdf

   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 1.docx
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 2.docx
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 3.docx
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 4.docx
   DOCXOświadczenie-akcyza załącznik 5.docx
   DOCXOświadczenie rolnika-PKD.docx
   PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

8. Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - umarzanie, odraczanie terminu spłaty, rozkładanie na raty.

PDFKarta usług Nr Fn.8.2021.pdf

   DOCXWniosek o udzielanie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.docx

9. Umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych w formie świadczenia rzeczowego.

PDFKarta usług Nr Fn.9.2021.pdf

   DOCXWniosek o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego.docx

Wersja XML