Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umorzenia i pomoc publiczna


PDFUchwała Nr XXXVI-261-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 25 sierpnia 2010 roku w spr. określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

 

PDFInformacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny według stanu na 30 czerwca 2013 r..pdf

PDFWykaz osób prawnych i fizycz.oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono na raty za 2012 r..pdf

PDFSprawozdanie roczne za 2012 r. dotyczące udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.pdf

PDFInformacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny według stanu na dzień 30 czerwca 2012 r..pdf

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2011.pdf

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń i odroczeń za rok 2010.pdf

PDFWykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2009.pdf

PDFWykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2009.pdf

PDFWykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2008.pdf

PDFWykaz osób fizycznych , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2008.pdf

PDFWykaz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłate na raty za rok 2007.pdf

PDFWykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2007.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Sajdyk
Data wytworzenia: 2011-12-16
Wersja XML