Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet i jego realizacja

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2022 rok

PDFOpinia RIO - uchwała budżetowa.pdf (58,42KB)
PDFOpinia RIO - WPF.pdf (783,29KB)
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2020 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf (134,00KB)

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf (166,67KB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 roku.pdf (141,75KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku.pdf (127,78KB)

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 roku.pdf (419,80KB)

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

PDFBilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (254,06KB)

PDFRachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (334,18KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (293,30KB)

PDFInformacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.pdf (779,98KB)

PDFBilans Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf (163,15KB)

PDFRachunek zysków i strat Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf (139,17KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu Publiczego Przedszkola w Zębowicach.pdf (124,58KB)

PDFInformacja dodatkowa Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (1,15MB)

PDFBilans Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (165,41KB)

PDFRachunek zysków i strat Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (141,16KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (126,68KB)

PDFInformacja dodatkowa Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (230,89KB)

PDFBilans Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (164,32KB)

PDFRachunek zysków i strat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (139,61KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (126,52KB)

PDFInformacja dodatkowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (248,17KB)
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2021 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2021 roku.pdf (729,04KB)

PDFZałącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - Wydatki 2021.pdf (533,13KB)

PDFZałącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 - Szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2021.pdf (533,81KB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2021 rok.pdf (690,06KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (282,41KB)

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2021 rok.pdf (269,66KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2021 roku.pdf (474,56KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2021 roku.pdf (221,25KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2021 roku.pdf (221,08KB)
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2021 rok

PDFUchwała nr 8 2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (678,77KB)

PDFUchwała nr 524 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf (1,10MB)

PDFUchwała nr 522 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice na 2021 r..pdf (815,70KB)
 

Wieloletnie prognoza finansowa na lata 2021-2024

PDFUchwała Nr XVII.113.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,41MB)
 

Uchwała budżetowa na 2021 rok

PDFUchwała Nr XVII.112.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (15,67MB)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2020 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf (687,63KB)

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf (1,36MB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 roku.pdf (1,00MB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 roku.pdf (918,35KB)

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020 roku.pdf (1,67MB)
 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2020 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf (4,14MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf (3,42MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf (5,21MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2020 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (5,49MB)
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2020 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2020 rok.pdf (15,57MB)

PDFSzczególne zasady wykonania budżetu Gminy Zębowice za rok 2020.pdf (750,47KB)

PDFWydatki 2020.pdf (6,41MB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2020 rok.pdf (550,88KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (388,16KB)
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2020 rok.pdf (224,53KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2020 roku..pdf (220,30KB) 

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2020 roku.pdf (225,27KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2020 roku.pdf (217,46KB)
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2020 rok

PDFUchwała nr 589 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf (810,46KB)

PDFUchwała nr 678 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (765,84KB)
 

Wieloletnie prognoza finansowa na lata 2020-2023

PDFUchwała Nr X.57.2019 Rady Gminy Zebowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,55MB)
 

Uchwała budżetowa na 2020 rok

PDFUchwała Nr X.56.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zebowice na 2020 rok.pdf (14,98MB)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2019 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf (667,21KB)

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf (1,32MB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 roku.pdf (984,85KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku.pdf (899,66KB)

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 roku.pdf (1,95MB)
 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf (6,63MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf (3,33MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf (5,02MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2019 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (5,65MB)
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2019 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2019 rok.pdf (16,34MB)

PDFWydatki 2019.pdf (7,92MB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2019 rok.pdf (532,37KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (392,80KB)

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2019 rok.pdf (230,20KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2019 roku.pdf (223,53KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2019 roku.pdf (207,17KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2019 roku.pdf (200,79KB)

 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2019 rok

PDFUchwała Nr 702019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf.pdf (656,80KB)

 

Uchwała budżetowa na 2019 rok

PDFUchwała Nr III.11.2019 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2019 rok.pdf (13,68MB)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdania finansowe Gminy Zębowice za 2018 rok

PDFBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf (133,96KB)

PDFBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf (167,17KB)

PDFRachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 roku.pdf (142,56KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 roku.pdf (127,87KB)

PDFInformacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 roku.pdf (2,66MB)

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zębowicach.pdf (6,86MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Publiczne Przedszkole w Zębowicach.pdf (4,35MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Urząd Gminy w Zębowicach.pdf (5,38MB)

PDFSprawozdania finansowe za 2018 rok Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.pdf (5,65MB)
 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2018 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2018 rok.pdf (13,31MB)

PDFWydatki 2018.pdf (7,59MB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2018 rok.pdf (571,60KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (405,58KB)

 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2018 rok.pdf (231,46KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2018 roku.pdf (148,92KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2018 roku.pdf (158,20KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2018 roku.pdf (10,43KB)
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2018 rok

PDFUchwała Nr 684.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Zębowice na 2018 r..pdf (480,81KB)

PDFUchwała Nr 681.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (424,20KB)
 

Uchwała budżetowa na 2018 rok

PDFUchwała Nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Zębowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zębowice na 2018 r..pdf (3,17MB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2017 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2017 rok.pdf (952,38KB)

PDFWydatki 2017.pdf (535,86KB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2017 rok.pdf (47,06KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (28,21KB)
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2017 rok.pdf.pdf (15,74KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2017 roku..pdf (183,37KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2017 roku.pdf (178,56KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2017 roku.pdf (180,74KB)
 

Regionalna Izba Obrachunkowa - 2017 rok

PDFUchwała Nr 3.2.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok.pdf (1,14MB)

PDFUchwała Nr 653.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opou z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gmiy Zębowice.pdf (274,23KB)
 

Uchwała budżetowa na 2017 rok

PDFUchwała Nr XVII.130.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2017 rok + załączniki.pdf (3,11MB)

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2020

PDFUchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (545,12KB)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2016 roku

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2016 rok.pdf (729,56KB)

PDFWydatki 2016.pdf (506,01KB)

PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach za 2016 rok.pdf (534,85KB)

PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (194,12KB)


PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2016 rok.pdf (191,99KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2016 roku.pdf (182,54KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2016 roku.pdf (175,45KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2016 roku.pdf (175,96KB)

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2016 roku

PDFUchwała Nr 565-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13.12.2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice na lata 2017-2020.pdf (1,22MB)

PDFOrzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z dnia 29 kwietnia 2016 roku.pdf (819,63KB)

 

Uchwała budżetowa na 2016 rok

PDFUchwała nr 4.9.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Zębowice na rok 2016.pdf (1,31MB)


       PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (2,45MB)
       PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (1,48MB)
       PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (588,75KB) 

       PDFZałącznik nr 4 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (1,05MB)

       PDFZałącznik nr 5 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (1,17MB)
       PDFZałącznik nr 6 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (294,19KB)
       PDFZałącznik nr 7 do uchwały nr 4.9.2016.pdf (315,28KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2015 rok

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za rok 2015.pdf (597,25KB)
PDFZałącznik Nr 1.pdf (404,86KB)
PDFPlan i wykonanie przychodów i kosztów Zakładu budżetowego.pdf (126,93KB)
PDFWykonanie planu finansowego instytucji kultury - Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf (316,24KB)
 

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2015 rok.pdf (128,32KB)
 

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2015 roku.pdf (19,97KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2015 roku.pdf (43,61KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2015 roku.pdf (44,30KB)
 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2015 roku

PDFUchwała Nr 436.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11.12.2015 r. w spr. opinii o przedłożonym projekcjie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zebowice 2016-2019.pdf (1,14MB)

PDFUchwała Nr 639-2014 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (0)

PDFUchwała Nr 646-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 23.01.2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (438,18KB)

 

Uchwała budżetowa na 2015 rok

PDFUchwała Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2015 rok.pdf (24,10KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (62,50KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (78,80KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (18,96KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (44,24KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (46,63KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (20,71KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (21,51KB)

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr II.4.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku.pdf (39,80KB)

 

Wieloletnie prognoza finmansowa

PDFUchwała Nr II.5.2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (180,75KB)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2014 roku

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2014 rok.pdf (22,57KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2014 roku.pdf (14,96KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2014 roku.pdf (43,43KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2014 roku.pdf (46,73KB)

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2014 roku

PDFUchwała Nr 684-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu Gminy Zębowice.pdf (665,73KB)

PDFUchwała Nr 456-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 12.12.2014 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zębowice.pdf (547,75KB)

 

Uchwała budżetowa na 2014 rok

PDFUchwała Nr XXIX-251-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok + załączniki.pdf (554,22KB)

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XXX-255-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (96,80KB)

PDFUchwała Nr XXXI-270-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.pdf (175,53KB)

PDFUchwała Nr XXXII-277-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany bubżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (99,44KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-293-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (21,88KB)

PDFUchwała Nr XXXIV-298-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf (42,24KB)

 

 Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w 2014 rok

PDFUchwała Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf.pdf (15,00KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf.pdf (92,32KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX-256-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 lutego 2014 roku.pdf.pdf (69,60KB)

PDFObjaśnienia.pdf (13,65KB)

PDFUchwała Nr XXXI-271-2014 Rady gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (17,49KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (92,28KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI-271-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 marca 2014 roku.pdf (69,78KB)

PDFObjaśnienia.pdf (15,31KB)

PDFUchwała Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w spr. ustalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,38KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII-278-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 kwietnia 2014 roku.pdf (92,52KB)

PDFObjaśnienia.pdf (15,25KB)

PDFUchwała Nr XXXIII-294-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,06MB)

PDFUchwała Nr XXXIV-299-2014 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,08MB)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2013 roku

PDFUchwała Nr 509-2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie w opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (1,10MB)

 

Uchwała budżetowa na 2013 rok

PDFUchwała Nr XX-184-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2013 rok + załączniki.pdf (589,56KB)

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XXII-195-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (47,50KB)

PDFUchwała Nr XXIV-212-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (23,53KB)

DOCUchwała Nr XXVI-225-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.doc (44,00KB)

PDFUchwała Nr XXVII-233-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (30,81KB)

PDFUchwała Nr XXIX-248-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf (95,00KB)

 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2013 roku

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2013 roku.pdf (44,04KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2013 roku.pdf (43,33KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2013 roku.pdf (16,02KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu za 2013 rok.pdf (19,78KB)

 

 Wieloletnia prognoza finansowa

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016.pdf (37,80KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (72,45KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (51,37KB)

 PDFUchwała Nr XXIX-252-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (175,58KB)

 

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXII-196-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,52KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf (87,77KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII-196-2013 rady Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku.pdf (50,14KB)

PDFObjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.pdf (21,14KB)

PDFUchwała Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (16,37KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku.pdf (88,54KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI-226-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku.pdf (67,14KB)

PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (19,63KB)

PDFUchwała Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (36,09KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf (89,15KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII-234-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku.pdf (70,88KB)

PDFObjaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (22,29KB)

PDFUchwała Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (36,20KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII-239-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf (104,61KB)

PDFObjaśnienia.pdf (33,02KB)

PDFUchwała Nr XXIX-249-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + załączniki.pdf (157,98KB)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2012 roku

PDFUchwała Nr 58-2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwość sfinansowania deficytu.pdf (279,42KB)

PDFUchwała Nr 59-2012 z dnia 01 lutego 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej.pdf (474,44KB)

PDFUchwała nr 568-2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (553,67KB)

PDFUchwała Nr 746-2012 z dnia 24 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (421,28KB)

 

Wieloletnie prognozy finansowe od 2012 r.

PDFUchwała Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej + objaśnienia.pdf (29,85KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-115-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 roku.pdf (66,12KB)

PDFUchwała Nr XX-185-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (37,80KB)

 

Zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,37KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XV-128-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf (66,07KB)

PDFUchwała Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (15,82KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI-149-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf (66,41KB)

PDFUchwała Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (38,68KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf (73,34KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII-159-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku.pdf (834,57KB)

PDFUchwała Nr XIX-174-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (39,07KB)

 PDFUchwała Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wiekoletniej prognozy finansowej.pdf (39,38KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XX-183-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku.pdf (72,45KB)

 

Uchwała budżetowa na 2012 rok

 PDFUchwała Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (23,75KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (53,84KB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (74,91KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (23,68KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (43,88KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (45,65KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (17,20KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII-114-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (41,39KB)

 

Zmiany do uchwały budżetowej

PDFUchwała Nr XV-127-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 marca 2012 roku.pdf (29,45KB)

PDFUchwała Nr XVI-148-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (33,31KB)

PDFUchwała Nr XVII-158-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (46,40KB)

PDFUchwała Nr XVIII-165-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (29,10KB)

 PDFUchwała Nr XIX-173-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (53,70KB)

 PDFUchwała Nr XX-182-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2012 rok.pdf (41,55KB)

 

 Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2012 roku

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2012 roku.pdf (20,44KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2012 roku.pdf (43,04KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2012 r. - po korekcie.pdf (43,49KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2012 roku.pdf (20,22KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2012 rok.pdf (55,02KB)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Uchwała budżetowa na 2011 rok

PDFUchwała Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2010 r..pdf (69,08KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2011 r..pdf (1,23MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (66,93KB)

PDFZałącznik Nr 3 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (22,75KB)

PDFZałącznik Nr 4 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (43,59KB)

PDFZałącznik Nr 5 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (45,07KB)

PDFZałącznik Nr 6 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (17,24KB)

PDFZałącznik Nr 7 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (26,52KB)

PDFZałącznik Nr 8 do uchwały Nr III-21-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (39,59KB)

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 2011 r.

PDFUchwała Nr 36-2011 z dnia 02 lutego 2011 roku Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zębowice.pdf (939,99KB)

PDFUchwała Nr 729-2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (1,22MB)

PDFUchwała Nr 730-2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (538,40KB)

 

Informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2011 r., sprawozdanie

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za I kwartał 2011 r..pdf (20,43KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za II kwartał 2011 r..pdf (19,64KB)

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Zębowice za I półrocze 2011 roku.pdf (214,71KB)

PDFKwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za III kwartał 2011 r..pdf (46,31KB)

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Zębowice za 2011 rok.pdf (23,40KB)

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Zebowice za 2011 rok.pdf (195,34KB)

PDFWydatki 2011- tabela.pdf (85,73KB)

 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2014 - traci moc 31.12.2011 r.

PDFUchwała Nr III-20-2010 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2010 r. + objaśnienia.pdf (28,70KB)

PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2011 r..pdf (1,23MB)

PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr III-20-2010 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (49,13KB)

PDFUchwała Nr XIII-113-2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (16,38KB)

 PDFZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII-113-2011 z dnia 28 grudnia 2011 r..pdf (62,81KB)

PDFInformacja o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu i realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 roku.pdf (33,21KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Sajdyk
Data wytworzenia: 2011-02-11