• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 
        Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi gminy przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Aktami prawnymi w rozumieniu regulaminu są uchwały Rady i zarządzenia Wójta.
Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji Rady ustanawia akty prawa miejscowego.
       Projekty aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe referaty, a za jego redakcję odpowiada kierownik referatu.
 
Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
1) oznaczenie rodzaju aktu, datę i ogólne określenie przedmiotu aktu,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) postanowienia o wejściu w życie aktu prawnego,
5) postanowienia uchylające lub zmieniające, jeżeli normuje dziedzinę spraw uprzednio uregulowanych.
 
        W postaci zarządzeń wewnętrznych Wójt wydaje akta prawne wewnętrznego kierowania i funkcjonowania Urzędu, które nie mają mocy przepisów gminnych.
Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z Sekretarzem, radcą prawnym, a także ze Skarbnikiem, jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.
Rejestry uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy są prowadzone przez Urząd Gminy Zębowice w pok. nr 7, natomiast rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu prowadzony jest w pok. nr 9. Zbiór przepisów gminnych jest udostępniony do powszechnego wglądu.
 
Dostęp do uchwał i innych aktów prawnych podejmowanych przez Radę możliwy jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Włodarczyk
Data wytworzenia: 2011-08-09

 

Wersja XML

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
46-048 Zębowice
tel. 77 421 60 76
fax 77 421 60 76 wew. 36
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 2479494
w tym miesiącu: 16500
dzisiaj: 596