Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta jako organu gminy z 2013 roku


PDFZarządzenie Nr W.0050.1.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia limitu zużycia paliwa na rok 2013.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr W.0050.2.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.3.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2013 roku w spr. przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.6.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.7.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.pdf

PDFZałącznik - wykaz Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.8.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 lutego 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.11.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.12.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 kwietnia 2013 roku zmiaeniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.13.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.16.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 maja 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf

PDFAneks z dnia 31 lipca 2014 roku do Zarządzenia Nr W.0050.16.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 6 maja 2013roku.pdf

PDFZarzadzenie Nr W.0050.17.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnot gruntowych.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.18.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.19.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.21.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu lokalu mieszkalnego.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.21.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 04 czerwca 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.22.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.23.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 czerwca 2013 roku w spr. zatwierdzenia sprawozdania rocznego GOIKiCz w Zębowicach za 2012 rok.pdf

PDFBilans.pdf

PDFRachunek zysków i strat.pdf

PDFInformacja dodatkowa.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.24.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.25.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.26.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.27.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.28.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.29.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.30.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.31.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.32.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.33.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.34.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania gminnej komisji ds. odbioru zadania - odbudowa przepustu w Radawiu.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.35.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 06 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.36.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.37.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.38.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.39.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.40.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.41.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 02 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.42.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.43.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowicena 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.44.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.45.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.46.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.47.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie przeznaczenia do likwidacji środków trwałych, będących własnością Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.48.2013 Wójta Gminy Zębowice z 06.11.2013 r. w spr. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego + załącznik.pdf

 PDFZarządzenie Nr W.0050.49.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.50.2013 Wójta Gminy Zębowice z 14.11. 2013 r. w spr. projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r. oraz projektu uchwały w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2014 rok.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - dochody.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały - wydatki.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do projektu uchwały - inwestycje.pdf

PDFZałącznik Nr 4 do projektu uchwały - zadania zlecone.pdf

PDFZałącznik Nr 5 do projektu uchwały - zadania zlecone.pdf

PDFZałącznik Nr 6 do projektu uchwały - dotacje.pdf

PDFZałącznik Nr 7 do projektu uchwały - ZGKiW.pdf

PDFUzasadnienie.pdf

PDFMateriały informacyjne.pdf

PDFProjekt uchwały Rady Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały - WPF.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały - wykaz przedsięwzięć.pdf

PDFObjaśnienia do WPF.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.51.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 20123 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050-53-2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2013 Wójta Gminy Zębowice z 26.11.2013 r. w spr. konsultacji uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2018.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050-54-2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.56.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.57.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.59.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.60.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 09 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.61.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.62.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.63.2013 Wójta Gminy Zębowice z 16.12.2013 r. w sprawie zasad nabycia na własność działek rolnych będących współwłasnością Rösner Waldemara, Rösner Grzegorza i Rösner Bogdana.pdf

 PDFZarządzenie Nr W.0050.64.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.65.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.66.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.67.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.68.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.69.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.70.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.71.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr W.0050.16.2013 w spr. ustalenia wysokości cen i opłat.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.72.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2013 rok.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Waldemar Czaja
Data wytworzenia: 2013.01.11

 
 
Wersja XML