Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2003 roku

PDFZarządzenie nr 41-2003 w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej składowiska odpadów stałych Zębowice - Malinów..pdf

PDFZarządzenie nr 42-2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2003 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 43-2003 w sprawie określenia sposobu podania do publicznej wiadomości wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe.pdf

PDFZarządzenie nr 44-2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2003 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 45-2003 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2004 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 46-2003 w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu członkowi ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym za 2003 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 47-2003 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2003 rok.pdf

PDFZarządzenie nr 48-2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2003 r.pdf

PDFZarządzenie nr 49-2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2003 rok.pdf

Wersja XML