Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia z 2005 roku

PDFZarządzenie nr 1-W-2005 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005r.pdf

PDFZarządzenie nr 2-W-2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na I kwartał 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 3-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 4-W-2005 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Gimnazjalno ? Szkolnego w Zębowicach i powołania komisji konkursowej.pdf

PDFZarządzenie nr 5-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 6-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 7-W-2005 w sprawie powołania dyrektora Zespołu Gimnazjalno ? Szkolnego w Zębowicach.pdf

PDFZarządzenie nr 8-W-2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.pdf

PDFZarządzenie nr 9-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 10-W-2005 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie nr 11-W-2005 w sprawie Organizacji Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych .pdf

PDFZarządzenie nr 12-W-2005w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na II kwartał 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 13-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 14-W-2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 15-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 16-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 17-W-2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 18-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 19-W-2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na III kwartał 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 20-W-2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 21-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r..pdf

PDFZarządzenie nr 22-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 23-W-2005 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr 24-W-2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr 25-W-2005 w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie nr 26-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 27-W-2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFZarządzenie nr 28-W-2005 w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i rolnej, stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie nr 29-W-2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 30-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 31-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 32-W-2005 w sprawie ustalenia składu komisji do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawianie, bądź wynajem nieruchomości stanowiących własność gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie nr 33-W-2005 w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFZarządzenie nr 34-W-2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Zębowice na IV kwartał 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 35-W-2005 w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 36-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 37-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 38-W-2005 w sprawie projektu budżetu gminy Zębowice na 2006 r.pdf

PDFZarządzenie nr 39-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 41-W-2005 w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf

PDFZarządzenie nr 42-W-2005 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.pdf

PDFZarządzenie nr 43-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 44-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 45-W-2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zębowice na 2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 46-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na2005 r.pdf

PDFZarządzenie nr 47-W-2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2005 r.pdf

 

Wersja XML