Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polski Ład

Rządowy Program Odbudowy Zabytków.jpeg

W związku z przedłużeniem terminu naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Zębowice, że termin składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami mija 28.02.2023 r. godz. 15.00.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach (ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice).

 

 

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy, powiaty oraz województwa dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków,

Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Zębowice o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej do dnia 25.01.2023 roku godz. 15.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach
(ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice).

Do wniosku, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/67/2015 Rady Gminy Zębowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, należy dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- oświadczenia wynikające z regulaminu Programu
 

Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”

/www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978


Pliki do pobrania:

DOCXWniosek o przyznanie dotacji.docx (20,80KB)
DOCXOświadczenie do wniosku o dofinansowanie z RPOZ.docx (13,50KB)
DOCXOświadczenie o środkach publicznych.docx (14,46KB)