Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta jako kierownika Urzędu z 2023 roku

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.2.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika GOPS w Zębowicach.pdf (318,53KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.3.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektora GOIKiCz w Zębowicach.pdf (318,96KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.4.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach.pdf (222,28KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.5.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Zębowicach.pdf (273,78KB)

PDFZarzadzenie Nr OrG.120.6.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2023 w zamian za święto przypadające w sobotę.pdf (279,29KB)

PDFZarządzenie Nr Org.120.8.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (378,21KB)

PDFZarządzenie Nr Org.120.9.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17.02.2023 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom.pdf (390,92KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wywieszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.pdf (135,31KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.10.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf (153,16KB)
PDFZarządzenie Nr OrG.120.11.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (138,46KB)
   PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OrG.120.11.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (142,03KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.12.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustalenia Planu kontroli w Urzędzie Gminy Zębowice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Zębowice na rok 2023.pdf (111,19KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.13.2023 Wójta Gminy Zębowice z dnia 13.03.2023 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Zębowicach.pdf (283,23KB)
    PDFZałącznik do zarzadzenia Nr OrG.120.13.2023.pdf (285,86KB)
    PDFRODO Klauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (203,84KB)
    PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (99,24KB)

PDFZarządzenie Nr OrG.120.14.2023 Wójta Gminy Zębwoice z dnia 13.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach.pdf (283,83KB)
    PDFZałącznik do zarządzenia Nr OrG.120.14.2023.pdf (284,64KB)
    PDFRODO Klauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf (203,73KB)
    PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (99,24KB)