Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2022

Witamy na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

Gmina Zębowice

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl

 

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl

 

Opublikowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarejestrowane na Platformie

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl :

PDFSG.271.1.5.2022 SWZ Remont i zakup wyposażenia ......... z dnia 17.06.2022 r..pdf

PDFSG.271.1.4.2022 SWZ Remont i zakup wyposażenia .......z dn. 26.05.2022 r..pdf

PDFSG.271.1.3.2022 Praebudowa drogi gminnej nr 10813 O Kadłub Wolny - Łąki Kadłubskie - Piłat...........pdf

PDFOSP.ZP.271.1.2022 - Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego 4x4 dla OSP Kadłub Wolny .pdf

PDFSG.271.1.2.2022 Remont i zakup wyposażenia pomieszczeń .......pdf

PDFSG.271.1.1.2022 - Remont i termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Zębowice BIP.pdf
 

Wersja XML