Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2022

Dostawa nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.8.2022 - Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2022 r. - Dostawa nowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy Zębowice .pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałacznik nr 3_Wzór umowy.pdf
 

Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa

PDFSG.271.2.7.2022.JF - Zapytanie ofertowe z dnia 15.06.2022 r. Usługa przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o wykonaniu diagnozy cyberbezpieczeństwa lub audytów.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.docx
PDFZałacznik nr 5 - Wzór umowy.pdf
XLSXZałącznik_nr 6 do oferty_8-_Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa.xlsx
PDFZałacznik nr 7 Klauzula informacyjna RODO.pdf
DOCXZałacznik nr 8 - Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.docx

PDFSG.271.2.7.2022.JF - Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2022 r..pdf
PDFSG.271.2.7.2022.JF - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.06.2022 r..pdf


      

Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.6.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dn. 30.05.2022 r. Koszenie i wykaszanie poboczy drogowych na terenie Gminy Zębowice.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałącznik nr 3 - Wykazy dróg gminnych do koszena poboczy.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Mapa poglądowa dla Pruskowa, Siedlisk, Poczołkowa i Kadłuba Wolnego.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Mapa poglądowa dla Zębowic.pdf
PDFZałącznik nr 6 - Mapa poglądowa dla Radawia, Łąki, Kosic.pdf
PDFZałącznik nr 7 - Mapa poglądowa dla Knieii.pdf
 

Koszenie i wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.5.2022.AK - Zapytanie ofertowe z dnia 10.05.2022 r. Koszenie i wykaszanie terenów zielonych na terenie Gminy Zębowice.pdf
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf
PDFZałącznik Nr 3 Wykaz terenów do koszenia.pdf
PDFZałącznik Nr 4 Mapy poglądowe terenów do koszenia.pdf
 

Usunięcie ubytków na drogach gminnych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.4.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałacznik - Wykaz dróg do naprawy nawierzchni.pdf
PDFMapa poglądowa terenu nr 1.pdf
PDFMapa poglądowa terenu nr 2.pdf

PDFInformacja_z otwarcia ofert z dnia 18.03.2022 r. .pdf
 

Całoroczne wykonanie prac gospodarczych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.3.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf

PDFSG.271.2.3.2022 Informacja_z otwarcia ofert z dnia 17.02.2022 r..pdf
 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

PDFSG.271.2.2.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 _ do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.pdf
RTFZałącznik Nr 2_Klauzula informacyjna.rtf
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.pdf
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc
PDFRzuty GOIKiCz.pdf

PDFSG.271.2.2.2022 Informacja_z otwarcia ofert - 17.02.2022.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2022 r..pdf
 

Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Zębowice

PDFSG.271.2.1.2022.AK - Zapytanie ofertowe.pdf
PDFZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 1 - do zapytania ofertowego - formularz ofertowy.docx
PDFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.pdf
RTFKlauzula informacyjna - Załącznik nr 2.rtf
PDFZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.pdf
DOCZałącznik Nr 3_Wykaz wykonywanych prac.doc

PDFSG.271.2.1.2022 Informacja_z otwarcia ofert - 17.02.2022 r..pdf
 

Wersja XML