Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z posiedzenia komisji

Protokoły z 2018 roku

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej,  Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług

PDFProtokół Nr 10.2018 z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 17 kwietnia 2018 roku.pdf
 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół Nr 12.2018 z dnia 25 maja 2018 r..pdf

PDFProtokół Nr 11.2018 z dnia 18 maja 2018 r..pdf

PDFProtokół Nr 10.2018 z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 14 marca 2018 roku.pdf

Protokoły z 2017 roku

Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handli i Usług

PDFProtokół Nr 4.2017 z dnia 15 września 2017 r..pdf 

 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

PDFProtokół Nr 7.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.pdf

PDFProtokół Nr 8.2017 z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 7 listopada 2017 roku.pdf

PDFProtokół Nr 9.2017 z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24 listopada 2017 roku.pdf
 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół Nr 9.2017 z dnia 28 listopada 2017 r..pdf

PDFProtokół Nr 8.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r..pdf

PDFProtokół Nr 7.2017 z dnia 29 maja 2017 r..pdf
 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej,  Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług

PDFProtokół Nr 9.2017 z dnia 28_sierpnia 2017 r..pdf

PDFProtokół Nr 8.2017 z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 31 stycznia 2017 roku.pdf

 

PDFPostanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu.pdf


Protokoły z 2016 roku

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, oraz Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług

PDFProtokół Nr 4-2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r..pdf

PDFProtokół Nr 5-216 z dnia 9 listopada 2016 r..pdf

PDFProtokoł Nr 6.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r..pdf
 

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handli i Usług   

PDFProtokół Nr 5-2016 z dnia 23 maja 2016 r..pdf

PDFProtokół Nr 4-2016 z dnia 9 listopada 2016 r..pdf

PDFProtokół Nr 6-2016 z dnia 10 listopada 2016 r..pdf
 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego                                                                                 

PDFProtokół Nr 5-2016 z dnia 24 maja 2016 r..pdf 

PDFProtokół Nr 6-2016 z dnia 26 września 2016 r..pdf

PDFProtokół Nr 7-2016 z dnia 14 grudnia 2014 r..pdf

PDFZałącznik do protokołu nr 7.2016 z dnia 14.12.2016 Komisja Oswiaty... Sprawozdanie z działalności animatora osób starszych w 2016 r..pdf
 

Komisja Statutowa

PDFProkokół Nr 1-2016 z dnia 17 maja 2016 r. - Komisji Statutowej.pdf
 

Protokoły z 2015 roku

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego

PDFProtokół Nr 1-2015 z dnia 15 maja 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 2-2015 z dnia 14 lipca 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 3-2015 z dnia 17 grudnia 2015 r..pdf

 

Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej

PDFProtokół Nr 1-2015 z dnia 27 marca 2015 r. r..pdf

PDFProtokół Nr 2-2015 z dnia 03 lipca 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 3-2015 z dnia 16 listopada 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 4-2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf

 

Komisja Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handli i Usług

PDFProtokół Nr 1-2015 z dnia 09 marca 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 2-2015 z dnia 21 października 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 3-2015 z dnia 17 grudnia 2015 r..pdf

 

Komisja Rewizyjna

PDFProtokół Nr 1-2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r..pdf

PDFProtokól Nr 2-2015 z dnia 26 maja 2015 r..pdf

PDFProtokół Nr 3-2015 z dnia 21 października 2015 r..pdf 

PDFProtokół Nr 4-2015 z dnia 16 grudnia 2015 r..pdf

 

Protokoły z 2012 roku

PDFProtokół z posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej z dnia 12 czerwca 2012 roku.pdf

 

Protokoły z 2011 roku

PDFProtokół z posiedzenia Komisji budżetu i działalności finansowej oraz gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i usług dnia 27 stycznia 2011 r..pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, prawa i porządku publicznego dnia 27 stycznia 2011 r..pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej dnia 5 maja 2011 r..pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 19 maja 2011 r..pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 17 października 2011 r..pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji oświaty, kultury fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej z dnia 17 października 2011 r..pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Urszula Czernik, Monika Nowak
Data wytworzenia: 10-06-2011
 
 
Wersja XML