Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej...pdf
PDFzał. nr 1 do Zarządzenia nr W.0050.14.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 lutego 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.20.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf
 


 

Powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 r. na terenie Gminy Zębowice

PDFZarządzenie Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych....pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.10.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 lutego 2022 r..pdf
 

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ....pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.5.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 stycznia 2022 r..pdf
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.4.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 stycznia 2022 r..pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.15.2022 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zębowice w 2022 r..pdf
 

 

Wersja XML