Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy VII kadencji 2014 - 2018

 Komisje Rady Gminy VII  kadencji 2014 - 2018

 
Skład osobowy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Zębowice :
 
Przewodniczący - Konrad Jendrzej
Członek – Norbert Larisz
Członek – Paweł Grzesik
Członek – Wilhelm Rybol
Członek – Erwin Wencel
 
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Zębowice:
 
Przewodniczący - Dorota Wons
Członek – Marianna Dylka
Członek – Krzysztof Kurowski
Członek – Paweł Grzesik
Członek – Maria Wróbel
 
Skład osobowy Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług Rady Gminy Zębowice :
 
Przewodniczący – Krzysztof Kurowski
Członek – Edyta Czeredrecki
Członek – Erwin Wencel
Członek - Konrad Jendrzej
Członek – Norbert Larisz
 
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gmin y Zębowice :
 
Przewodniczący – Maria Wróbel
Członek –  Barbara Dragon
Członek – Marianna Dylka
Członek – Leon Psyk
Członek- Dorota Wons 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aneta Włodarczyk
Data wytworzenia: 26.01.2015 r.
Wersja XML