Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 30.11.2021, g. 14:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami....pdf (2,71MB)

  2. b. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zębowice.pdf (990,46KB)

 6. 6. Przyjęcie stanowiska w sprawie wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz Waldemara Czaja za straty finansowe powstałe w wyniku obniżenia bez uzasadnionego powodu wynagrodzenia za pełnienie funkcji wójta za okres od dnia 18 grudnia 2018 r. do dnia 1 września 2021 r.
 7. 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 27.10.2021 r.

  PDFProtokół z sesji z dnia 27.10.2021 r..pdf (271,83KB)

 11. 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.