Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2012 - 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   

PDFOgłoszenie - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFZmiana ogłoszenia 24.11.2014.pdf

PDFSIWZ 1cz..pdf

PDFSIWZ 2cz..pdf

PDFZawiadomienie 24.11.2014.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 17.11.2014 r. - zmiana SIWZ.pdf

PDFZawiadomienie z dnia 14.11.2014 r. - oczyszczalnie.pdf

PDFZapytania i odpowiedzi do przetargu Nr 1.pdf

PDFZapytania i odpowiedzi do przetargu Nr 2.pdf

PDFZestawienie oczyszczalni - załącznik Nr 1a.pdf

PDFZałącznik Nr 1b.pdf

XLSXPrzedmiar robót..xlsx

XLSXZestawienie liczby osób i zużycia wody dla posesji objętych zamówieniem publicznym..xlsx

PDFOpis techniczny.pdf

PDFSTWiOR - oczyszczalnie..pdf

 

Mapki ewidencyjne z zaznaczonymi miejscami posadowienia oczyszczalni

PDFKadłub Wolny 1.pdf

PDFKadłub Wolny 2.pdf

PDFKadłub Wolny 3.pdf

PDFRadawie 1.pdf

PDFRadawie 2.pdf

PDFRadawie 3.pdf

PDFPrusków 1.pdf
 
PDFPrusków 2.pdf
 
PDFPrusków 3.pdf
 
PDFSiedliska 1.pdf
 
PDFSiedliska 2.pdf
 
PDFSiedliska 3.pdf
 
PDFZębowice 1.pdf
 
PDFZębowice 2.pdf
 
PDFZębowice 3.pdf
 
PDFZębowice 4.pdf
 
PDFKnieja 1.pdf
 
 
 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - UTWORZENIE PLACÓW ZABAW 

PDFOgłoszenie o przetargu na utworzenie placów zabaw.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie Nr 1 do SIWZ.pdf

DOCXZałączniki od 1-5..docx

PDFProjekt zagospodarowania placu zabaw - Radawie.pdf

PDFProjekt zagospodarowania placu zabaw - Zębowice.pdf

PDFPrzedmiar - Plac zabaw w Radawiu.pdf

PDFPrzedmiar - Plac zabaw w Zębowicach.pdf

PDFSTWiOR Plac zabaw w Radawiu.pdf

PDFSTWiOR Plac zabaw w Zębowicach.pdf

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - place.pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PDFOgłoszenie o przetargu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFZmiana ogłoszenia.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFZmiana treści SIWZ Nr 2.pdf

DOCXFormularz ofertowy wraz z załącznikami..docx

DOCZałącznik Nr 1a do formularza ofertowego.doc

DOCZałącznik Nr 1b do formularza ofertowego.doc

PDFWyjaśnienie Nr 1 do SIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie Nr 2 do SIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie Nr 3 do SIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie Nr 4 do SIWZ.pdf

PDFOpis oczyszczalni-1.pdf

PDFZałącznik Nr 1a - zestawienie oczyszczalni wraz z zestawieniem wartości.pdf

PDFZałącznik Nr 1b - harmonogram wykonania zamówienia.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

Mapki ewidencyjne z zaznaczonymi miejscami posadowienia oczyszczalni

PDFKadłub Wolny 1.pdf

PDFKadłub Wolny 2.pdf

PDFKadłub Wolny 3.pdf

PDFRadawie 1.pdf

PDFRadawie 2.pdf

PDFRadawie 3.pdf

PDFPrusków 1.pdf
 
PDFPrusków 2.pdf
 
PDFPrusków 3.pdf
 
PDFSiedliska 1.pdf
 
PDFSiedliska 2.pdf
 
PDFSiedliska 3.pdf
 
PDFZębowice 1.pdf
 
PDFZębowice 2.pdf
 
PDFZębowice 3.pdf
 
PDFZębowice 4.pdf
 
PDFKnieja 1.pdf
 
 
 
 
 
 
 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - BUDOWA I REMONT DRÓG

PDFOgłoszenie o przetargu.pdf

PDFSIWZ 1 cz..pdf

PDFSIWZ 2 cz..pdf

PDFZmiana treści SIWZ.pdf

PDFSIWZ po zmianach.pdf

ODTZałączniki do przetargu od nr 1 do 5.odt

PDFProjekt umowy.pdf

PDFProjekt budowlany - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Poczołkowie.pdf

PDFPrzedmiar robót - Poczołków.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna Poczołków 2013 droga dojazdowa.pdf

PDFProjekt budowlany - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kadłubie Wolnym.pdf

PDFPrzedmiar robót - budowa drogi dojazdowej Kadłub Wolny.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna Kadłub Wolny 2013 droga dojazdowa.pdf

PDFPrzedmiar robót - remont drogi Zębowice.pdf

PDFPrzedmiar robót - remont drogi Siedliska.pdf

PDFPrzedmiar robót - remont przepustu Kadłub Wolny.pdf

 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i remont dróg.pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP W ZĘBOWICACH

PDFOgłoszenie Nr II o zamówieniu na dostawe używanego średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Nr II.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na dostawe używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

ODTZałączniki od Nr 1 do Nr 3a.odt

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU 9-OSOBOWEGO DLA GMINY ZĘBOWICE

PDFOgłoszenie Nr II o zamówieniu na dostawe fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego dla Gminy Zębowice.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr II.pdf

 ODTZałączniki od 1 do 3a.odt

 PDFWjaśnienie Nr 1 do SIWZ Nr II.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu na dostawe fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego dla Gminy Zębowice.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia + zał. Nr 4.pdf

ODTZałączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 3.odt

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 1.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 2.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 3.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 4.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 5.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 6.pdf

PDFWyjaśnienie do SIWZ nr 7.pdf

PDFSIWZ po zmianach z załącznikami.pdf

 

PRZETARG NA PALIWA W ROKU 2014

PDFOgłoszenie o zamówieniu - dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w roku 2014.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFZałącznik Nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy.pdf

PDFZałącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFZałącznik Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw o wykluczeniu w postępowaniu.pdf

PDFZałącznik Nr 3a - oświadczenie.pdf

PDFUmowa - projekt.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do umowy.pdf

 PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20 grudnia 2013 roku.pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM I SOCJALNYM W BUDYNKU CENTRUM WIEJSKIEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO- KULTURALNĄ W M. RADAWIE W GMINIE ZĘBOWICE 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym w m. Radawie.pdf

PDFZmiana ogłoszenia.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna - 1.pdf

PDFProjekt budowalny sala wiejska - Radawie.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFSIWZ - przebudowa sali wiejskiej str.1.pdf

PDFSIWZ - przebudowa sali wiejskiej str. 2-51.pdf

PDFZawiadomienie Nr 1.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REKULTYWACJA I ZAGOSPODAROWANIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W ZĘBOWICACH - MALINOWIE

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów w Zębowicach - Malinowie.pdf

PDFZawiadomienie.pdf

PDFSIWZ - rekultywacja i zagospodarowanie składowiska str.1.pdf

PDFSIWZ - rekultywacja i zagospodarowanie składowiska str.2-50.pdf

PDFProjekt budowlany.pdf

PDFWyjaśnienie nr 1 do projektu budowlanego.pdf

PDFRysunek nr 2.pdf

PDFRysunek nr 3a.pdf

PDFRysunek nr 3b.pdf

PDFRysunek nr 4a.pdf

PDFRysunek nr 4b.pdf

PDFRysunek nr 5.pdf

PDFRysunek nr 6.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

 PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFII Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 grudnia 2013 roku.pdf

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU - REMONT ZNISZCZONYCH PRZEZ WEZBRANIA DWÓCH STAWÓW W MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWICE I W MIEJSCOWOŚCI RADAWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2013 ROKU

 

PDFOgłoszenie o przetargu - Remont zniszczonych przez wezbrania dwóch stawów.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFPrzedmiar robot.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

DOCZałączniki do przetargu.doc

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 PDFInformacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ZĘBOWICE Z DNIA 21 MAJA 2013 ROKU

 

PDFOgłoszenie o przetargu - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice.pdf

PDFSIWZ - odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Zębowice wraz z załacznikami od Nr 1 do Nr 8.pdf

PDFZałącznik Nr 1a - Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Zębowice.pdf

PDFZałącznik Nr 9 - Uchwała Nr XIX-179-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 04 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf

PDFZałącznik Nr 10 - Uchwała Nr XXI-191-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

 Wersja papierowa SIWZ jest dostępną do wglądu w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DOSTARCZANIE OLEJU OPAŁOWEGO Z DNIA 12 LUTEGO 2013 ROKU

 

PDFOgłoszenie o przetargu - dostarczanie oleju opałowego.pdf

PDFWyjaśnienie SIWZ 1.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFZałączniki do SIWZ.pdf

 PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ODBUDOWE PRZEPUSTU NAD POTOKIEM RADAWKA W MIEJSCOWOŚCI RADAWIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2013 ROKU

 

PDFWyjaśnienie do treści SIWZ.pdf

XLSKosztorys ofertowy.xls

PDFOgłoszenie o przetargu na odbudowę przepustu.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia str 1-11.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia str 12-23.pdf

PDFZałączniki do SIWZ.pdf

 PDFSpis szczegółowy dokumentacji technicznej.pdf

 PDFProjekt tymczasowej organizacji ruchu.pdf

PDF[1] Plan orientacyjny TOR.pdf

PDF[2] Schemat organizacji ruchu.pdf

PDF[3] Schemat skrzyżowania nr 1.pdf

PDF[4] Schemat skrzyżowania nr 2 i nr 3 i nr 4.pdf

PDF[5] Tablice F-6 i F-9.pdf

PDF[6] Schemat organizacji dla wykonania robót drogowych.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

Załącznika o nazwie "Przedmiar robót Nr 1", który znajduje się poniżej nie należy brać pod uwagę - jest nieaktualny (został wprowadzony pomyłkowo).

PDFPrzedmiar robót Nr 1.pdf

PDFKosztorys ofertowy.pdf

PDFOpis techniczny.pdf

PDFDokumentacja geotechniczna.pdf

PDFZałącznik Nr 1.pdf 

PDFZałącznik Nr 2.pdf 

PDFZałącznik Nr 3.1.pdf

PDFZałącznik Nr 3.2.pdf

PDFZałącznik Nr 4.pdf

PDFZałącznik Nr 5.pdf

PDFZałącznik Nr 6.pdf

PDFZałącznik Nr 7.pdf

PDFZałącznik Nr 8.1.pdf

PDFZałącznik Nr 8.2.pdf

PDF[1] Plan orientacyjny.pdf

PDF[2] PZT1 Widok z góry.pdf

PDF[3] Widok z góry.pdf

PDF[4] Rys. zestawieniowy.pdf

PDF[5] Rys. inwentaryzacyjny Przepust istniejący.pdf

PDF[6] Rys. szalunkowy płyty fundamentowej.pdf

PDF[7] Rys. zbrojeniowy płyty fundamentowej.pdf

PDF[8] Rys. szalunkowy części przelotowej.pdf

PDF[9] Rys. zbrojeniowy czesci przelotowej.pdf

PDF[10] Układ barier.pdf

PDF[11] Rysunek wytyczeniowy-2.pdf

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA DOSTARCZANIE PALIWA W 2013 ROKU Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU

PDFOgłoszenie o drugmi przetargu na dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w roku 2013.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFFormularz ofertowy wykonawcy wraz z załącznikami.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTARCZANIE PALIWA W 2013 ROKU Z DNIA 05 GRUDNIA 2012 ROKU

PDFDostarczenie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w roku 2013.pdf 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIE Z DNIA 10 SIERPNIA 2012 ROKU

PDFOgłoszenie o przetargu na wodociąg i oczyszczalnie.pdf

PDFSIWZ.pdf

PDFProjekt budowlany - sieć wodociągowa Poczołków.pdf

PDFProjekt budowlany - przyłącze wodociągowe - Poczołków 36.pdf

PDFMapa Leśnioki-ark.1.pdf

PDFMapa Leśnioki-ark.2.pdf

PDFOrientacja Leśnioki.pdf

PDFOtwory geologiczne.pdf

PDFPompownia Kadłub Wolny.pdf

PDFSchemat montażowy wodomierza.pdf

PDFZestaw hydroforowy.pdf

PDFPrzedmiar robót - oczyszczlnie.pdf

PDFPrzedmiar robót - sieć wodociągowa.pdf

PDFPrzedmiar przyłącza - Poczołków 36.pdf

PDFUsytuowanie oczyszczalni.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf

PDFWymagania ogólne.pdf

PDFRoboty drogowe.pdf

PDFRoboty ziemne.pdf

PDFSieć wodociągowa.pdf

 

                PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W ZĘBOWICACH - OGŁOSZENIE Z 20 CZERWCA 2012 ROKU

PDFOgłoszenie o przetargu na budowę budynku ośrodka zdrowia w Zębowicach.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna - wymagania ogólne i szczegółowe.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

PDFPrzedmiar robót - roboty budowlane.pdf

PDFPrzedmiar robót - roboty elektryczne.pdf

PDFPrzedmiar robót - roboty sanitarne.pdf

 

Architektura

PDF00 OPIS TECHNICZNY.pdf

PDF01 Zagospodarowanie terenu.pdf

PDF02 Rzut przyziemia.pdf

PDF03 Rzut przyziemia - Technologia.pdf

PDF04 Rzut dachu.pdf

PDF05 Przekrój AA.pdf

PDF06 Przekrój BB.pdf

PDF07 Elewacja zachodnia.pdf

PDF08 Elewacja wschodnia.pdf

PDF09 Elewacja południowa.pdf

PDF10 Elewacja północna.pdf

PDF11 Załącznik nr 1.pdf

 Branża z.o

PDFOBLICZENIA.pdf

PDFOśrodek Zdrowia - opis techniczny.pdf

PDFOśrodek Zdrowia - INST .ODGR..pdf

 PDFOŚRODEK ZDROWIA - INST SIŁOWA I GNIAZD230V.pdf

PDFOŚRODEK ZDROWIA - INST .OŚWIETLENIOWA.pdf

PDFSCHEMAT IDEOWY RK.pdf

PDFSCHEMAT IDEOWY TG.pdf

Branża sanitarna

PDFCzęść opisowa.pdf

PDFParter wod. rys. 1.pdf

PDFParter kan. rys. 2.pdf

PDFParter kan. rys. 3.pdf

PDFCO.dwg rys. 4.pdf

PDFCO.dwg rys. 5.pdf

PDFWentylacja rys. 6.pdf

PDFWentylacja rys. 7.pdf

PDFWentylacja rys. 8.pdf

PDFKotlownia rys. 9.pdf

PDFKotłownia rys.10.pdf

PDFSchemat instalacji klimatyzacji.pdf

PDFKlimatyzacja rys. 11.pdf

 Konstrukcja

PDFK0 Opis techniczny - konstrukcja.pdf

PDFK1 Rzut fundamentów.pdf

PDFK2 Rzut stropu.pdf

PDFK3 Rzut więźby dachowej.pdf

PDFK4 PrzekrójAA.pdf

PDFK5 Przekrój BB.pdf

 

PDFzmiana ogłoszenia - ośrodek zdrowia.pdf

PDFwyjaśnienie SIWZ-1.pdf

PDFwyjaśnienie SIWZ-2.pdf

 

                      PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW - OGŁOSZENIE Z 30 MARCA 2012 ROKU


PDFOGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ PRZEPUSTÓW NAD POTOKIEM PRUSKOWSKIM W MIEJSCOWOŚCI PRUSKÓW I ZĘBOWICE.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFWyjaśnienie do treści SIWZ.pdf

PDFWyjaśnienie do treści SIWZ - 2.pdf

 

PDFProjekt odbudowy mostu nad ciekiem Potok Pruskowski w m. Prusków.pdf

PDFPrzepust nad ciekiem Potok Pruskowski w ciągu drogi gminnej w m. Prusków - przedmiar robót.pdf

PDF[1] Plan orientacyjny.pdf

PDF[2] Rysunek zestawieniowy.pdf

PDF[3] Balustrady.pdf

PDF[4] Rysunek szalunkowy ścianki wylotu.pdf

PDF[5] Rysunek zbrojeniowy ścianki wylotu.pdf

PDF[6] Rysunek inwentaryzacyjny-Widok z góry od strony górnej wody.pdf

PDF[7] Rysunek inwentaryzacyjny - Widok na wlot i wylot przepustu.pdf

 

PDFProjekt odbudowy przepustu nad ciekiem Potok Pruskowski w ciągu drogi gminnej nr 1028160 w miejscowości Zębowice.pdf

PDFPrzepust nad ciekiem Potok Pruskowski w ciągu drogi gminnej nr 1028160 w m. Zębowice - przedmiar robót.pdf

PDFSpis rysunków.pdf

 PDF[1] Plan orientacyjny.pdf

PDF[2] Widok z góry.pdf

PDF[3] Przekrój poprzeczny w osi przepustu.pdf

PDF[4] Przekrój podłużny A-A, widokod strony wlotu i wylotu.pdf

PDF[5] Rysunek szalunkowy fundamentów.pdf

PDF[6] Zbrojenie ław fundamentowych.pdf

PDF[7] Rysunek szalunkowy ścianek czołowych.pdf

PDF[8] Zbrojenie ścianek czołowych.pdf

PDF[9] Balustrady.pdf

PDF[10] Rysunek inwentaryzacyjny - widok z góry i widok od strony górnej wody.pdf


       PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 2012-03-30

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

PDFOdpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przetargu na wykonanie zadania pn. Odbudowa przepustów nad Potokiem Pruskowskim w miejscowościach Prusków i Zębowice..pdf
PDFOPINIA TECHNICZNA.pdf
PDFZębowice - rozbiórka.pdf
PDFProjekt budowlany - sieć wodociągowa Poczołków - Leśnioki.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia..pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf
PDFFormularz ofertowy wykonawcy.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
PDF[11] Rysunek wytyczeniowy-2.pdf
PDFOgłoszenie o przetargu ? odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice.pdf
PDFSIWZ - odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Zębowice .pdf
PDFZałącznik Nr 1a - Wykaz nieruchomości z terenu Gminy Zębowice.pdf
PDFSIWZ - odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Zębowice wraz z załacznikami od Nr 1 do Nr 8.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
DOCZałączniki do przetargu.doc
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie - dostarczanie paliwa do pojazdów i urządzeń będących własnością Gminy Zębowice w roku 2014.pdf
PDFFormularz ofertowy wykonawcy + oświadczenia.pdf
ODTZałączniki do ogłoszenia o zamówieniu.odt
PDFWyjaśnienie SIWZ do Nr 1.pdf
PDFWyjaśnienie do SIWZ Nr 1.pdf
PDFOgłoszenie Nr II o zamówieniu na dostawe używanego średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębowicach.pdf
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - Nr II.pdf
PDFSIWS 2 cz..pdf
PDFPrzedmiar robót - remont drogi Zębowice.pdf
PDFPrzedmiar robót - Siedliska.pdf
PDFRemont drogi - Siedliska.pdf
PDFSIWZ.pdf
PDFWyjaśnienia Nr 1 do SIWZ.pdf
PDFWyjaśnienia Nr 2 do SIWZ.pdf
PDF..pdf
 
Wersja XML