Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja publiczna 2012 - 2014

2015 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie ROG.6131.1.2015 Wójta Gminy Zębowice z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

2014 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFObwieszczenie ROG.27.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.26.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.25.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.24.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.23.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.22.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.21.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.20.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.19.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.18.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 października 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.17.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.16.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 października 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFInformacja o unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zębowice w V naborze.pdf

PDFObwieszczenie ROG.15.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 16 września 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji.pdf

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu deratyzacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.55.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFInformacja o terminach zebrań wiejskich.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.14.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08.07.2014 r. w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.13.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

JPEGInformacja o zebraniach wiejskich.jpeg

PDFOcena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.12.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFWykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Zębowice przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnych dzierżawców.pdf

PDFObwieszczenie ROG 6131.11.2014 Wójta Gminy Zebowice z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.10.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.9.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.8.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.7.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.6.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.5.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.4.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFInformacja dotycząca ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.pdf

PDFInformacja dla współwłaścicieli udziałów we Wspólnocie Chłopskich Lasów Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny.pdf

PDFKonsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w roku 2014.pdf 

PDFProtokół z konsultacji z dnia 19 lutego 2014 roku.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.3.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf 

PDFObwieszczenie ROG.6131.2.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wycinki drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.1.2014 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 stycznia 2014 roku o wycince drzew.pdf

PDFZawiadomienie o wyłożeniu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.26.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 20 grudnia 2013 roku o wycince drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.25.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.24.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 18 grudnia 2013 roku o wycince drzew.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.13.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 grudnia 2013 roku o wycince drzew.pdf

PDFProtokół z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZbiórka odpadów niebezpiecznych 11-12 grudzień 2013 roku.pdf

PDFOrganizacja zimowego utrzymania dróg gminnych n w sezonie 2013-2014.pdf

2013 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFZarządzenie Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.58.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 grudnia 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.22.2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 27 listopada 2013 roku.pdf

PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.54.2013 Wójta Gminy Zębowice z 26.11.2013 r. w spr. konsultacji uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2018.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr W.0050-54-2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2014-2018.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.21.2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 20 listopada 2013 roku..pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.20.2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 31 października 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie ROG.6131.19.2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 22 października 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie ROG. 6131-18-2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 21 października 2013 r..pdf

PDFObwieszczenie ROG. 6131-17-2013 Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 21 października 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 16 października 2013 roku,.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 16 października 2013 roku..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 16 października 2013 roku.pdf

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 10.09.2013 r..pdf

PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji.pdf

PDFKarta charakterystyki preparatu RATIMOR.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 06.08.2013 r..pdf

PDFList Prezesa KRUS.pdf

PDFInformacja dla mieszkańców.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 15.04.2013 r..pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 12.04.2013 r..pdf

PDFStawki opłat zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę odowiązyjące od 1 kwietnia 2013 roku.pdf

PDFOgłoszenie o przeprowadzeniu akcji deratyzacji na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFKarta charakterystyki preparatu - SDS TOXAN PASTA.pdf

PDFZarządzenie Nr W.0050.9.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 08 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 07 marca 2013 roku.pdf

PDFInformacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zębowice.pdf

 PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 28 lutego 2013 roku.pdf

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFUchwała Nr XXI-192-2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 06 lutego 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 01 lutego 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 31 stycznia 2013 roku.pdf

PDFKonsultacje w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w roku 2013.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.pdf

PDFFormularz zgłaszania uwag.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 25 stycznia 2013 roku.pdf

PDFZmiany w przepisach meldunkowych od 1 stycznia 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 11 stycznia 2013 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z dnia 04 stycznia 2013 roku.pdf 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzewa z 2 stycznia 2013 roku.pdf

2012 r.   ------------------------------------------------------------------------------------

PDFOgłoszenie - 24 grudnia 2012 roku Urząd Gminy będzie nieczynny.pdf

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z 11 grudnia 2012 roku.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice o wycince drzew z 30 listopada 2012 roku.pdf

PDFOrganizacja zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2012-2013.pdf

PDFObwieszczenie Wójta o wycince drzew.pdf

PDFOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZĘBOWICE o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice.pdf

 PDFZarządzenie Nr 56-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji.pdf

PDFOgłoszenie dotyczące upływu terminu ważności dowodów osobistych.pdf

PDFApel Wójta Gminy Zębowice o wykaszanie chwastów.pdf

PDFZarządzenie Nr 35-2012 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 czerwca 2012 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej.pdf

PDFZarządzenie Nr 23-2012 Wójta Gminy Zębowice z 05.04.2012 r. w spr. sporządzenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będacych własnością Gminy Zębowice przeznaczonych do wydzierżawienia + zał..pdf

PDFProtokół z konsultacji z dnia 23 marca 2012 roku projektu uchwały w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi.pdf 

PDFZarządzenie Nr 20-2012 Wójta Gminy Zębowice z 01 marca 2012 roku w spr. przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Osiecku, Poczołkowie i Kniei.pdf

PDFInformacja dot. wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 29 lutego 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zebowicach.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Zębowice dot. odwołania rokowań po II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego..pdf

PDFSpis miejscowości, ulic i rodzaj dróg.pdf

 

Wersja XML