Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2014

PDFZarządzenie Nr Or.120.11.2014 Wójta Gminy Zębowice z 9.05.2014 r. w spr. otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.pdf

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or.120.11.2014.pdf

DOCOferta realizacji zadania publicznego - wzór.doc

DOCSprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wzór.doc

PDFSprawozdanie za rok 2013 z realizacji wieloletniego programu współpracy Gminy Zębowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf

 

 

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Zębowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2015.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Czaja
Data wytworzenia: 2014-05-09
Wersja XML