Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert - 2013


PDFZarządzenie Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2013 roku.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.52.2013 Wójta Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 20123 roku.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert na realizację w latach 2014-2018 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z dnia 20 grudnia 2013 roku.pdf


PDFOGŁOSZENIE Wójta Gminy Zębowice na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe z dnia 13 grudnia 2013 roku.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Zębowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Batkowska
Data wytworzenia: 20.11.2013 r.
Wersja XML