Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX sesja Rady Gminy Zębowice

Termin: 20.05.2021, g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Informacji i Czytelnictwa

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. 4. Wnioski i interpelacje Radnych.
 5. 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2021 rok

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 rok.pdf (2,11MB)

  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,84MB)

  3. c. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu na czas do 3 lat w trybie bezprzetargowym.pdf (547,45KB)

  4. d. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zębowice.pdf (3,56MB)

  5. e. zmiany uchwały Nr XV/102/2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Zębowice, ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy, nieruchomości gminnych, a także zasad świadczenia usług komunalnych

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV.102.2020 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne....pdf (318,59KB)

  6. f. zmieniająca uchwałę Nr XIX/130/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy Zębowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zębowice w 2021 r.

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX.130.2021 z dnia 30 marca 2021 r. Rady Gminy Zębowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi....pdf (548,09KB)

 6. 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 8. 8. Sprawy różne.
 9. 9. Przyjęcie protokołu obrad sesji Rady Gminy Zębowice z dnia 30.03.2021 r

  PDFProtokół z sesji z dnia 30.03.2021 r..pdf (410,68KB)

 10. 10. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.