Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - zamówienia publiczne 2021

Witamy na PLATFORMIE  eZAMAWIAJĄCY

Gmina Zębowice

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl

 

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę

eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl

 

Opublikowane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarejestrowane na Platformie

https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl :

PDFSerwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf 

PDFRemonty dróg w gminie Zębowice.pdf 

PDFRemonty dróg w gminie Zębowice.pdf

PDFWykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa w Zębowicach.pdf

PDFSerwis przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Zębowice.pdf

PDFOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagosp..pdf 

PDFWykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa (Dom Spotkań) w Zębowicach.pdf 

PDFOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z tere-nu Gminy Zębowice oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie.pdf

PDFWykonanie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gminnego Ośrodka Kultury, Informacji i Czytelnictwa (Dom Spotkań) w Zębowicach.pdf
 

 

Wersja XML